LAPORAN INDUSTRI PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN
Dapatkan data terkini dari industri anda yang telah disusun dan dianalisis dengan teliti untuk kegunaan anda.

Laporan Industri Penyelidikan dan Pembangunan bertujuan untuk memberikan maklumat kepada industri yang relevan dan juga masyarakat umum mengenai perkembangan terkini landskap latihan di Malaysia. Laporan ini juga berfungsi sebagai rujukan bagi majikan dan pekerja mengenai keperluan latihan.

Terokai alam latihan dan pembangunan di Malaysia dari perspektif unik yang anda tidak pernah temui sebelum ini.
Klik untuk memuat turun
HRD Corp
Terokai alam latihan dan pembangunan di Malaysia dari perspektif unik yang anda tidak pernah temui sebelum ini.
NTI Report

Laporan Pintas HRD Corp bertujuan untuk menyediakan analisis data dalaman HRD Corp untuk memberikan pengetahuan.

Laporan Penyertaan Latihan Industri HRD Corp (ITP) bertujuan untuk memberikan pandangan berharga kepada pihak berkepentingan mengenai landskap penyertaan latihan dari pelbagai industri. Ia memfokuskan pada lima (5) indikator: Tempoh Latihan Berkesan, Nisbah Pekerja Terlatih, Nisbah Peluang Latihan, Tempat Latihan yang Diluluskan, dan Pelaburan Industri pada Latihan menggunakan HRD Corp.

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES