HRD Corp Claimable Course
Peningkatan dan penambahan kemahiran pekerja anda selaras dengan keperluan perniagaan dan operasi anda

HRD Corp Claimable Course

HRD Corp Claimable Course adalah program khusus yang dirancang untuk membantu majikan dalam melatih dan meningkatkan kemahiran pekerja mereka sesuai dengan keperluan operasi dan perniagaan.

Sokongan HRD Corp*:

 • Membiayai latihan dalaman atau awam untuk tempoh minimum empat (4) jam
 • Kos lain yang boleh dituntut seperti:
  • Elaun Makan
  • Elaun Harian
  • Bahan Latihan Yang Boleh Digunakan
  • Pakej Sewa Hotel ATAU Tempat Sewa Latihan
  • Tiket Penerbangan ATAU Pengangkutan
 •  

*Sila rujuk Matrik Kos Yang Dibenarkan untuk perbelanjaan lain

*HRD Corp berhak meminta dokumen lain yang relevan yang dianggap perlu untuk tujuan pengesahan

MUAT TURUN

Pekeliling Rujukan Majikan Bil 3/2020

MOHON SEKARANG MELALUI e-Tris

PROSES PERMOHONAN

Permohonan Melalui e-TRiS

Dokumen yang Diperlukan :

 • Sebutharga / Invois
 • Jadual Latihan / Kandungan Kursus
 • Profil Jurulatih

Kelulusan

Tuntutan

Dokumen yang Diperlukan :

 • Jadual perjalanan (tiket penerbangan) – jika ada
 • Resit & Invois (pengangkutan) – jika ada
 • Majikan tidak perlu membayar yuran latihan kepada penyedia latihan untuk mengurangkan beban majikan
 • Program pensijilan atau Pangkalan Perindustrian wajib: Jumlah pelatih dan yuran yang tidak terhad
  *Perbelanjaan lain sila rujuk kepada matrik kos yang dibenarkan
 • Permohonan mesti dikemukakan oleh majikan sebelum tarikh latihan bermula
 •  
 • Mulai 1 Ogos 2019, program latihan mesti dimulakan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh permohonan geran latihan dibuat dan penghantaran tuntutan latihan mesti dibuat tidak lebih dari enam (6) bulan dari tarikh penamatan program latihan.

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES