SOKONGAN
KEPIMPINAN
Ketahui peranan pihak pengurusan dan kepimpinan di HRD Corp

LEMBAGA PENGARAH

Datuk Wira Shahul Dawood
Pembangunan Sumber Manusia Berhad
Datuk Rajasekharan Ramasamy
Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia (MAICCI)
Dr. Zainah Shariff
Kementerian Belia dan Sukan
(KBS)
Dato’ Raiha Azni Abd Rahman
Ahli Bebas
Mohd Syukri Ahmad Sudari
Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia (MEF)
Dato’ Seri Chan Kong Yew
Ahli Bebas
Joseph Tan Huang Kew
Chek Hup Sdn Bhd
Dato’ Palaniappan Joseph
Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia (FMM)
Joseph Tan Huang Kew
Chek Hup Sdn Bhd
Dato’ Palaniappan Joseph
Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia (FMM)

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES