KEPIMPINAN
Ketahui peranan pihak pengurusan dan kepimpinan di HRD Corp

LEMBAGA PENGARAH

Datuk Abu Huraira Abu Yazid
MISC Group
Pengerusi Lembaga Pengarah, PSMB
Ahsim Bin Haji Jamat
BMG Ventures Sdn Bhd

Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah, PSMB

Dato’ Sri Khairul Dzaimee Daud
Kementerian Sumber Manusia (KSM)
Datuk Wira Shahul Dawood
Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)
Dr Zainah Shariff
Kementerian Belia dan Sukan
(KBS)
Ahmad Rizal Bin Adnan
Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Dr Wan Nur Ibtisam Wan Ismail
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat (KPWKM)
Datuk Rosli Yaakub

Kementerian Kewangan
(MOF)

Datuk Rajasekharan Ramasamy
Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia (MAICCI)
Datuk Haji Abdul Kadir Bin M.E Sikkandar
BTC Holding Sdn Bhd
Dato’ Palaniappan Joseph
Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia (FMM)
Dr Mohd Syukri Ahmad Sudari
Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia (MEF)
Dato’ Seri Chan Kong Yew
Infinity logistics & Transport
Joseph Tan Huang Kew
Chek Hup Sdn Bhd
Gan Boon Khim
The Associated Chinese Chambers of Commerce and Industry of Malaysia (ACCCIM)
Ong Chin Seong
Persatuan Industri Komputer dan Multimedia Malaysia (PIKOM)
Dato’ Raiha Azni Abd Rahman
Majlis Petroleum Terengganu
(TPC)
Dzulkernain Bin Hassan
Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia
(MTUC)

LEMBAGA PENGARAH

Ahsim Bin Haji Jamat
BMG Ventures Sdn Bhd

Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah, PSMB

Dato’ Haji Amran Bin Haji Ahmad
Ministry of Human Resources (MOHR)
Datuk Wira Shahul Dawood
Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)
Dato’ Raiha Azni Abd Rahman
Majlis Petroleum Terengganu
(TPC)
Datuk Haji Abdul Kadir Bin M.E Sikkandar
BTC Holding Sdn Bhd
Dato’ Palaniappan Joseph
Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia (FMM)
Dr. Zainah Shariff
Kementerian Belia dan Sukan
(KBS)
Mohd Syukri Ahmad Sudari
Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia (MEF)
Datuk Rajasekharan Ramasamy
Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia (MAICCI)
Dato’ Seri Chan Kong Yew
Infinity logistics & Transport
Joseph Tan Huang Kew
Chek Hup Sdn Bhd
Ahmad Rizal Bin Adnan
Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Mr Gan Boon Khim
The Associated Chinese Chambers of Commerce and Industry of Malaysia (ACCCIM)
Mr Ong Chin Seong
Persatuan Industri Komputer dan Multimedia Malaysia (PIKOM)
Mr Dzulkernain Bin Hassan
Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia
(MTUC)

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES