PEROLEHAN
ketahui maklumat perolehan terkini dan peluang perniagaan dengan HRD Corp.
E – Tender HRD Corp

PENGUMUMAN KENYATAAN TENDER

Tiada tender buat masa ini.

PORTAL PEMBEKAL

Mereka yang berminat untuk menyertai aktiviti perolehan kami hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan HRD Corp.
E – Tender HRD Corp

PENGUMUMAN KENYATAAN TENDER

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat berdaftar di Malaysia yang berminat untuk menyertai dan melaksanakan “Request for Proposal” (RFP) berikut:

  1. Kami menjemput syarikat mesin fotokopi yang berdaftar di Malaysia dengan keupayaan untuk membekalkan, menghantar, memasang, dan menyediakan perkhidmatan seperti yang digariskan dalam Permintaan untuk Cadangan (RFP) berikut:
NO. RFP
TAJUK RFP
SESI TAKLIMAT
(DIWAJIBKAN)
TARIKH TUTUP
(HARGA RFP)
NO. RFP
PSMB (RFP) 1/2024
TAJUK RFP
MULTI-FUNCTION PRINTER (MFP) FOR HRD CORP HQ OFFICE & REGIONAL OFFICES FOR 3 YEARS CONTRACT
SESI TAKLIMAT
(DIWAJIBKAN)
Tarikh:
8 Februari 2024
(Khamis)
Masa:
2.00 petang
Tempat:
Auditorium, Wisma HRD Corp,
Jalan Beringin, Bukit Damansara,
50490 Kuala Lumpur.
(Sesi taklimat ini hanya boleh dihadiri oleh pembida yang telah membeli dokumen RFP sahaja.)
TARIKH TUTUP
(HARGA RFP)
Tarikh:
11 Mac 2024
(Isnin)
Masa:
12.00 tengahari
Harga RFP:
RM100.00
  1. Petender harus mempunyai pengalaman dalam sewaan mesin pencetak serbaguna (MFP), menunjukkan keupayaan untuk menyediakan penyelesaian dan perkhidmatan menyeluruh dalam bidang teknologi MFP.
  1. Petender hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan HRD Corp sebelum membeli dokumen RFP melalui sistem pendaftaran pembekal di www.hrdcorp.gov.my/procurement > Supplier Portal section > New Registration. Petender yang sudah pun mendaftar di Supplier Portal boleh terus log masuk.
  1. Pembelian dokumen RFP MESTI dilakukan dari 1 Februari 2024 (Khamis) hingga 7 Februari (Rabu) sahaja dan hanya boleh dibeli secara dalam talian di hrdcorp.gov.my
  1. Harga untuk satu (1) salinan dokumen RFP adalah RM100.00. Bayaran hendaklah dibuat secara dalam talian. Sama ada petender diterima, gagal, ditender semula atau dibatalkan, kos pembelian dokumen RFP tidak akan dikembalikan.
  1. Dokumen RFP yang telah lengkap hendaklah dihantar dan dimuat naik melalui platform APS pada atau sebelum 12.00 tengahari, 11 Mac 2024 (Isnin). Dokumen RFP yang lewat dihantar tidak akan diterima.
  1. HRD Corp tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau apa-apa jenis tawaran, atau perlu memberi penjelasan untuk penolakan mana-mana tawaran, dan juga tidak akan bertanggungjawab ke atas kos yang dialami oleh Petender.
  1. Sebarang pertanyaan mengenai RFP ini hendaklah dikemukakan secara bertulis melalui e-mel kepada [email protected] atau hubungi 03 2096 4647.

PORTAL PEMBEKAL

Mereka yang berminat untuk menyertai aktiviti perolehan kami hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan HRD Corp.

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES