SOKONGAN

Bid on and complete projects you can contribute to at HRD Corp.

PEROLEHAN
ketahui maklumat perolehan terkini dan peluang perniagaan dengan HRD Corp.
E – Tender HRD Corp

PENGUMUMAN KENYATAAN TENDER

Tiada tender buat masa ini.

PORTAL PEMBEKAL

Mereka yang berminat untuk menyertai aktiviti perolehan kami hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan HRD Corp.
E – Tender HRD Corp

PENGUMUMAN KENYATAAN TENDER

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat berdaftar di Malaysia yang berminat untuk menyertai dan melaksanakan “Request for Proposal” (RFP) berikut:

 1. Kami menjemput syarikat reka bentuk dalaman Malaysia yang berdaftar dan berkelayakan untuk melaksanakan Reka Bentuk dan Binaan (Design and Build) seperti yang digariskan dalam Permintaan untuk Cadangan (RFP) berikut:
NO. RFP
TAJUK RFP
SESI TAKLIMAT
(DIWAJIBKAN)
TARIKH TUTUP
(HARGA RFP)
NO. RFP
PSMB (RFP) 7/2023
TAJUK RFP
REQUEST FOR PROPOSAL ON THE DEVELOPMENT, CONFIGURATION, INSTALLATION, TESTING, COMMISSIONING, INTEGRATION, MIGRATION, PROVISION OF TRAINING AND MAINTENANCE OF METAVERSE VIRTUAL WORLD FOR PSMB.
SESI TAKLIMAT
(DIWAJIBKAN)
Tarikh:
11 Oktober 2023
(Rabu)
Masa:
11.00 pagi
Tempat:
Auditorium, Wisma HRD Corp,
Jalan Beringin, Bukit Damansara,
50490 Kuala Lumpur.
(Sesi taklimat ini hanya boleh dihadiri oleh pembida yang telah membeli dokumen RFP sahaja.)
TARIKH TUTUP
(HARGA RFP)
Tarikh:
9 November 2023
(Khamis)
Masa:
12.00 tengah hari
Harga RFP:
RM100.00
 1. Petender harus mempunyai pengalaman dalam melaksanakan projek Sistem Pemantauan Rangkaian (NMS) dan mempunyai keupayaan untuk menyediakan penyelesaian dan perkhidmatan.
 1. Petender hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan HRD Corp sebelum membeli dokumen RFP melalui sistem pendaftaran pembekal di www.rdcorp.gov.my/procurement/ > Supplier Portal section > New Registration. Petender yang sudah pun mendaftar di Supplier Portal boleh terus log masuk.
 1. Pembelian dokumen RFP MESTI dilakukan daripada 20 September 2023 (Rabu) hingga 11 Oktober 2023 (Rabu) sahaja dan hanya boleh dibeli secara dalam talian di hrdcorp.gov.my
 1. Harga untuk satu (1) salinan dokumen RFP adalah RM100.00. Bayaran hendaklah dibuat secara dalam talian. Sama ada petender diterima, gagal, ditender semula atau dibatalkan, kos pembelian dokumen RFP tidak akan dikembalikan.
 1. Dokumen RFP yang telah diisi hendaklah dan dihantar secara dalam talian menerusi sistem APS. Salinan bercetak juga perlu dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri atau bermeteri dan ditulis di sebelah atas kiri sampul nombor RFP dan jenis kerja berkaitan ke dalam peti tender di Wisma HRD Corp, Jalan Beringin, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur sebelum 12.00 tengahari, pada 9 November 2023 (Khamis). Dokumen RFP yang lewat dihantar tidak akan diterima.
 1. HRD Corp tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau apa-apa jenis tawaran, atau memberikan penjelasan untuk penolakan mana-mana tawaran, dan juga tidak akan bertanggungjawab ke atas kos yang dialami oleh Petender.
 1. Sebarang pertanyaan mengenai RFP ini hendaklah dikemukakan secara bertulis hanya melalui e-mel kepada [email protected].

PORTAL PEMBEKAL

Mereka yang berminat untuk menyertai aktiviti perolehan kami hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan HRD Corp.
 1. Syarikat-syarikat berdaftar di Malaysia yang berminat untuk menjadi petender dipelawa untuk menyertai dan melaksanakan “Request for Proposal” (RFP) berikut:
NO. RFP
TAJUK RFP
SESI TAKLIMAT
(DIWAJIBKAN)
TARIKH TUTUP
(HARGA RFP)
NO. RFP
PSMB (RFP) 6/2023
TAJUK RFP
The Installation, Configuration, Testing, Commissioning, Provision of Training and Maintenance of Network Monitoring System (NMS) for PSMB
SESI TAKLIMAT
(DIWAJIBKAN)
Tarikh:
27 September 2023
(Rabu)
Masa:
11.00 pagi
Tempat:
Auditorium, Wisma HRD Corp,
Jalan Beringin, Bukit Damansara,
50490 Kuala Lumpur.
(Sesi taklimat ini hanya boleh dihadiri oleh pembida yang telah membeli dokumen RFP sahaja.)
TARIKH TUTUP
(HARGA RFP)
Tarikh:
2 November 2023
(Khamis)
Masa:
12.00 tengah hari
Harga RFP:
RM100.00
 1. Petender harus mempunyai pengalaman dalam melaksanakan projek Sistem Pemantauan Rangkaian (NMS) dan mempunyai keupayaan untuk menyediakan penyelesaian dan perkhidmatan.
 1. Petender hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan HRD Corp sebelum membeli dokumen RFP melalui sistem pendaftaran pembekal di www.rdcorp.gov.my/procurement/ > Supplier Portal section > New Registration. Petender yang sudah pun mendaftar di Supplier Portal boleh terus log masuk.
 1. Dokumen RFP MESTI dibeli pada 13 September 2023 (Rabu) hingga 27 September 2023 (Rabu) sahaja dan hanya boleh dibeli secara dalam talian di hrdcorp.gov.my
 1. Harga untuk satu (1) salinan dokumen RFP adalah RM100.00. Bayaran hendaklah dibuat secara dalam talian. Sama ada petender diterima, gagal, ditender semula atau dibatalkan, kos pembelian dokumen RFP tidak akan dikembalikan.
 1. Dokumen RFP yang telah diisi hendaklah dan dihantar secara dalam talian menerusi sistem APS. Salinan bercetak juga perlu dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri atau bermeteri dan ditulis di sebelah atas kiri sampul nombor RFP dan jenis kerja berkaitan ke dalam peti tender di Wisma HRD Corp, Jalan Beringin, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada/sebelum 12.00 tengah hari, 2 November 2023 (Khamis). Dokumen RFP yang lewat dihantar tidak akan diterima.
 1. HRD Corp tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau apa-apa jenis tawaran, atau memberikan penjelasan untuk penolakan mana-mana tawaran, dan juga tidak akan bertanggungjawab ke atas kos yang dialami oleh Petender.
 1. Sebarang pertanyaan mengenai RFP ini hendaklah dikemukakan secara bertulis hanya melalui e-mel kepada [email protected].

PORTAL PEMBEKAL

Mereka yang berminat untuk menyertai aktiviti perolehan kami hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan HRD Corp.
 1. Kami menjemput syarikat reka bentuk dalaman Malaysia yang berdaftar dan berkelayakan untuk melaksanakan Reka Bentuk dan Binaan (Design and Build) seperti yang digariskan dalam Permintaan untuk Cadangan (RFP) berikut:
NO. RFP
TAJUK RFP
SESI TAKLIMAT
(DIWAJIBKAN)
TARIKH TUTUP
(HARGA RFP)
NO. RFP
PSMB (RFP) 4/2023
TAJUK RFP
RENOVATION WORKS FOR HRD CORP KELANTAN, REGIONAL OFFICE AT BANDAR BARU TUNJONG, JALAN KUALA KRAI, 16010 KOTA BHARU, KELANTAN
SESI TAKLIMAT
(DIWAJIBKAN)
Tarikh:
7 September 2023
(Khamis)
Masa:
11.00 pagi
Tempat:
PT 1304@394 (Corner Lot), Bandar Baru Tunjong, Jalan Kuala Krai, 16010, Kota Bharu, Kelantan
(Sesi taklimat ini hanya boleh dihadiri oleh pembida yang telah membeli dokumen RFP sahaja.)
TARIKH TUTUP
(HARGA RFP)
Tarikh:
27 September 2023
(Rabu)
Masa:
12.00 tengahari
Harga RFP:
RM100.00
 1. Petender harus mempunyai pengalaman dalam reka bentuk dalaman dan projek pengubahsuaian. Pretender juga harus berkeupayaan menyelesaikan dan menyediakan perkhidmatan yang komprehensif.
 1. Petender hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan HRD Corp sebelum membeli dokumen RFP melalui sistem pendaftaran pembekal di www.hrdcorp.gov.my/procurement/ > Supplier Portal section > New Registration. Petender yang sudah pun mendaftar di Supplier Portal boleh terus log masuk.
 1. Pembelian dokumen RFP MESTI dilakukan daripada 29 Ogos 2023 (Selasa) hingga 7 September 2023 (Khamis) sahaja dan hanya boleh dibeli secara dalam talian di www.hrdcorp.gov.my.
 1. Harga untuk satu (1) salinan dokumen RFP adalah RM100.00. Bayaran hendaklah dibuat secara dalam talian. Sama ada petender diterima, gagal, ditender semula atau dibatalkan, kos pembelian dokumen RFP tidak akan dikembalikan.
 1. Dokumen RFP yang telah diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang berlakri atau bermeteri dan ditulis di sebelah atas kiri sampul. Nombor RFP dan jenis kerja berkaitan hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender di Wisma HRD Corp, Jalan Beringin, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur sebelum 12.00PM/tengahari, 27 September 2023 (Rabu). Dokumen RFP yang lewat dihantar tidak akan diterima.
 1. HRD Corp tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau apa-apa jenis tawaran, atau memberikan penjelasan untuk penolakan mana-mana tawaran, dan juga tidak akan bertanggungjawab ke atas kos yang dialami oleh petender.
 1. Sebarang pertanyaan mengenai RFP ini hendaklah dikemukakan secara bertulis hanya melalui e-mel kepada [email protected].

PORTAL PEMBEKAL

Mereka yang berminat untuk menyertai aktiviti perolehan kami hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan HRD Corp.
 1. Kami menjemput syarikat reka bentuk dalaman Malaysia yang berdaftar dan berkelayakan untuk melaksanakan Reka Bentuk dan Binaan (Design and Build) seperti yang digariskan dalam Permintaan untuk Cadangan (RFP) berikut:
NO. RFP
TAJUK RFP
SESI TAKLIMAT
(DIWAJIBKAN)
TARIKH TUTUP
(HARGA RFP)
NO. RFP
PSMB (RFP) 5/2023
TAJUK RFP
RENOVATION WORKS FOR HRD CORP TERENGGANU, REGIONAL OFFICE AT DATARAN ALAMANDA JALAN SULTAN SULAIMAN 20000 KUALA TERENGGANU
SESI TAKLIMAT
(DIWAJIBKAN)
Tarikh:
6 September 2023
(Rabu)
Masa:
2.00 petang
Tempat:
60268 Unit 18 Tingkat Bawah Hingga Tingkat Empat, Dataran Alamanda Jalan Sultan Sulaiman 20000 Kuala Terengganu
(Sesi taklimat ini hanya boleh dihadiri oleh pembida yang telah membeli dokumen RFP sahaja.)
TARIKH TUTUP
(HARGA RFP)
Tarikh:
27 September 2023
(Rabu)
Masa:
12.00 tengahari
Harga RFP:
RM100.00
 1. Petender harus mempunyai pengalaman dalam reka bentuk dalaman dan projek pengubahsuaian. Pretender juga harus berkeupayaan menyelesaikan dan menyediakan perkhidmatan yang komprehensif.
 1. Petender hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan HRD Corp sebelum membeli dokumen RFP melalui sistem pendaftaran pembekal di www.hrdcorp.gov.my/procurement/ > Supplier Portal section > New Registration. Petender yang sudah pun mendaftar di Supplier Portal boleh terus log masuk.
 1. Pembelian dokumen RFP MESTI dilakukan daripada 29 Ogos 2023 (Selasa) hingga 6 September 2023 (Rabu) sahaja dan hanya boleh dibeli secara dalam talian di www.hrdcorp.gov.my.
 1. Harga untuk satu (1) salinan dokumen RFP adalah RM100.00. Bayaran hendaklah dibuat secara dalam talian. Sama ada petender diterima, gagal, ditender semula atau dibatalkan, kos pembelian dokumen RFP tidak akan dikembalikan.
 1. Dokumen RFP yang telah diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang berlakri atau bermeteri dan ditulis di sebelah atas kiri sampul. Nombor RFP dan jenis kerja berkaitan hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender di Wisma HRD Corp, Jalan Beringin, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur Sebelum 12.00PM/tengahari, 27 September 2023 (Rabu). Dokumen RFP yang lewat dihantar tidak akan diterima.
 1. HRD Corp tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau apa-apa jenis tawaran, atau memberikan penjelasan untuk penolakan mana-mana tawaran, dan juga tidak akan bertanggungjawab ke atas kos yang dialami oleh petender.
 1. Sebarang pertanyaan mengenai RFP ini hendaklah dikemukakan secara bertulis hanya melalui e-mel kepada [email protected].

PORTAL PEMBEKAL

Mereka yang berminat untuk menyertai aktiviti perolehan kami hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan HRD Corp.

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES