MAJIKAN
Ketahui lebih lanjut mengenai proses pendaftaran, pemberhentian, pembatalan pendaftaran dan pemerolehan sebagai majikan bersama HRD Corp.

KETAHUI CARA MENJADI MAJIKAN BERDAFTAR HRD CORP

Mengikut Akta PSMB 2001, majikan bermaksud “mana-mana pihak yang telah mengikat satu kontrak perkhidmatan untuk menggajikan individu lain sebagai pekerja termasuk sebagai ejen, pengurus atau wakil perniagaan bagi individu yang mula-mula disebut itu.”

Klik pautan di bawah untuk mengakses borang yang berkaitan untuk proses pendaftaran / pembatalan pendaftaran majikan. Untuk mendapatkan maklumbalas yang lebih pantas, anda disarankan agar mengisi dan menghantar semua borang secara dalam talian.

Adakah anda majikan baru berdaftar? Sertai kursus onboarding kami di sini

Garis Panduan
Tentang pendaftaran majikan
Jadual Pertama
Lihat sebelum mendaftar
Borang 4:
Pemberhentian Status Majikan
Borang Tambahan
Borang 4A:
Pembatalan Pendaftaran Majikan
Borang Tambahan
Borang 5:
Pertukaran Majikan dan Perolehan Levi
Borang Tambahan
Senarai Semak Majikan
Borang Tambahan
Kemas kini Profil Majikan
Borang Tambahan
Kemas kini Maklumat Cawangan
Borang Tambahan

TERMA DAN SYARAT UNTUK PENDAFTARAN BARU

Majikan yang mempunyai 10 atau lebih pekerja Malaysia WAJIB mendaftar dengan HRD Corp.

Levi bulanan dikenakan pada kadar 1% daripada gaji bulanan pekerja.

Majikan yang mempunyai 5 hingga 9 pekerja Malaysia diberi PILIHAN untuk mendaftar dengan HRD Corp dan jika mereka memilih untuk mendaftar, levi bulanan dikenakan pada kadar 0.5% dari gaji bulanan pekerja

Semua aktiviti syarikat harus dilindungi di bawah Akta PSMB 2001.

Panduan:

 • Ikuti setiap langkah yang terlibat dalam setiap proses (Pendaftaran Baru, Pembatalan Pendaftaran, Penghentian, Perolehan & Pemindahan Levi)
 • Sila muat turun maklumat tambahan yang diberikan untuk memahami peranan, fungsi dan faedah mendaftar dengan HRD Corp.
 • Sila semak e-mel anda dengan kerap. 

PROSES PENDAFTARAN MAJIKAN BARU

Sila isi Borang 1 dan lampirkan semua dokumen sokongan (imbas dan lampirkan dokumen berserta borang)

Borang 1 – Diisi oleh syarikat yang mempunyai lebih daripada 10 pekerja Malaysia dan jenis perniagaan dilindungi di bawah Akta PSMB 2001.

Permohonan anda akan disemak oleh pegawai dalam masa 30 hari dan e-mel pengesahan akan dihantar kepada syarikat.

PEMBERHENTIAN MAJIKAN, PEMBATALAN PENDAFTARAN ATAU PROSES PEMEROLEHAN

Syarat untuk Majikan membatalkan pendaftaran

Senarai semak untuk Proses Pembatalan Pendaftaran, Penghentian dan Pemerolehan

Isi Borang 4 untuk Penghentian ‘Menjadi Majikan’ ATAU Borang 4A untuk ‘Pembatalan Pendaftaran Majikan’ ATAU Borang 4 dan Borang 5 untuk ‘Pengambilalihan syarikat’ dengan menggunakan (eTRiS) atau hantar permohonan ke Ibu Pejabat HRD Corp atau cawangan masing-masing

Permohonan akan disemak oleh pegawai dan e-mel pengesahan akan dihantar kepada syarikat

SYARIKAT BOLEH MEMOHON PENAMATAN STATUS SEBAGAI MAJIKAN BERDAFTAR DENGAN HRD CORP JIKA:

 • Syarikat ini telah berhenti beroperasi, ditutup, tidak aktif, diambil alih atau digabungkan dengan syarikat lain.
 • Tiada tunggakan levi dan faedah.
 • Tidak ada latihan yang dijalankan setelah penghantaran Borang 4

SYARIKAT BOLEH MEMOHON PEMBATALAN PENDAFTARAN DENGAN HRD CORP JIKA:

 • Syarikat ini mempunyai kurang dari 10 pekerja Malaysia selama tiga bulan berturut-turut. *
 • Tiada tunggakan levi dan faedah.
 • Tidak ada latihan yang dijalankan setelah penghantaran Borang 4A.

SENARAI SEMAK PROSES PENAMATAN STATUS (BORANG 4)

Serahkan dokumen berikut ke HRD Corp:

 • Borang 4 (Pemberhentian Majikan)
 • Dokumen sokongan
  (minimum satu dari senarai di bawah): –
 • Surat pemberhentian akaun syarikat dari KWSP / PERKESO / agensi kerajaan lain dan / atau
 • Resolusi Lembaga dan / atau
 • Surat Pembatalan Pengilangan dari MIDA atau Borang Pemberitahuan Pemberhentian Pekerja 2004 (PK) serahkan kepada JTK
 • Sahkan bahawa tidak ada tunggakan levi dan / atau faedah.
 • Sahkan bahawa tidak ada latihan yang dilakukan setelah menghantar Borang 4 ke HRD Corp

SENARAI SEMAK PROSES PEMBATALAN PENDAFTARAN (BORANG 4A)

Serahkan dokumen berikut ke HRD Corp:

 • Borang 4A (Pembatalan Pendaftaran Majikan)
 • Penyata KWSP selama tiga bulan
 • Sahkan bahawa tidak ada tunggakan levi dan / atau faedah.
 • Sahkan bahawa tidak ada latihan yang dilakukan setelah penyerahan Borang 4A ke HRD Corp

SYARIKAT BOLEH MEMOHON PEMEROLEHAN (PEMINDAHAN LEVI) DARI HRD CORP JIKA:

 • Syarikat ini telah berhenti beroperasi dan diambil alih oleh atau bergabung dengan syarikat lain
 • Tiada tunggakan levi dan faedah
 • Tidak ada latihan yang dijalankan setelah penghantaran Borang 4 dan Borang 5

SENARAI SEMAK PEMEROLEHAN (PEMINDAHAN LEVI) PEKERJA

a) Syarikat ditutup operasi / tidak aktif

 1. BORANG 4
 2. Dokumen sokongan (minimum satu daripada senarai di bawah) :-
 3. Surat pemberhentian akaun syarikat dari KWSP / PERKESO / agensi kerajaan lain dan / atau
 4. Resolusi Lembaga dan / atau
 5. Surat Pembatalan Pengilangan dari MIDA atau Borang Pemberitahuan Pemberhentian Pekerja 2004 (PK) serahkan kepada JTK
 6. Penyata KWSP terakhir sebelum pengambilalihan / penggabungan
 7. Sahkan bahawa tidak ada tunggakan levi dan / atau faedah.
 8. Sahkan bahawa tidak ada latihan yang dilakukan setelah menghantar Borang 4 ke HRD Corp
 9.  

b) Syarikat yang diambil alih / Gabungan

 • BORANG 5
 • Berikan Resolusi / Perjanjian Jual Beli Pengarah
 • Penyata KWSP pertama selepas pemerolehan / penggabungan
 • Sahkan bahawa tidak ada tunggakan pungutan dan / atau faedah.
 • Kedua-dua Borang 4 dan Borang 5 dengan dokumen sokongan mesti dihantar ke HRD Corp bersama.

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES