SOKONGAN

NHCCE – Siri Serantau

Sumber Manusia 5.0: Evolusi Pembangunan SUmber Manusia

e-Venue

Pilih daripada lebih 1,000 tempat latihan di seluruh Malaysia.

e-LATiH

Pilihan kursus pembelajaran dalam talian terbesar di Malaysia. Pilih daripada lebih 1,000 kursus dan lihat kandungan baharu dan menarik yang diterbitkan setiap bulan.

Recognition of Prior Experiential Learning (RPEL)

RPEL adalah skim yang dirangka untuk membantu pekerja tempatan yang memiliki tahap pendidikan rendah dan menengah untuk diiktiraf dalam bidang kemahiran tertentu berdasarkan standard yang ditentukan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) atau sijil yang setara, ini bertujuan untuk membantu pembangunan kerjaya pekerja terbabit. RPEL adalah salah satu skim di bawah peruntukan RMK12.

Penilaian Keberkesanan Latihan (TEE)

Struktur tenaga kerja yang berkembang dan perubahan teknologi mengetatkan hubungan yang lebih kuat dan berterusan antara latihan dan hasilnya. Pentakrifan semula landskap latihan melalui pengubahan pasaran latihan tradisional kepada ‘Pasar Latihan Bersaing’ diperlukan untuk menyokong inovasi dan kualiti pembelajaran.

Pendaftaran Program (HRD Corp Claimable Course)

Pekeliling Penyedia Latihan No. 3/2021 PSMB telah menetapkan syarat bahawa penyedia latihan perlu mendaftarkan program latihan di bawah Skim HRD Corp Claimable Course jika mereka ingin menawarkannya kepada majikan yang berdaftar di bawah Perbadanan Sumber Manusia (HRD Corp).

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES