PENYEDIA LATIHAN
Ketahui syarat dan prosedur untuk menjadi penyedia latihan kepada majikan yang berdaftar HRD Corp.

JURULATIH YANG DIPERAKUI DAN TERAKREDITASI HRD Corp

Jurulatih merujuk kepada Jurulatih Profesional yang diperakui atau terakreditasi oleh HRD Corp. Di bawah Rangka Kerja Pembangunan Jurulatih HRD, Jurulatih dikategorikan seperti berikut:

Jurulatih Terakreditasi TTT

 • Jurulatih yang berjaya menamatkan kursus persijilan 5 hari HRD Train-The-Trainer (TTT) dan diperakui oleh jurulatih utama diiktiraf sebagai Pelatih Terakreditasi TTT.

Jurulatih Dikecualikan TTT

 • Jurulatih yang berjaya memperoleh pengecualian untuk kursus TTT berdasarkan pensijilan, kelayakan atau pengalaman diiktiraf sebagai Jurulatih Dikecualikan TTT.

Jurulatih Terakreditasi HRD Corp

 • Jurulatih yang terakreditasi TTT atau dikecualikan TTT yang melalui proses akreditasi berasaskan penilaian – dinilai dan disahkan oleh panel yang dilantik HRD Corp sebagai kompeten dan diiktiraf sebagai Terakreditasi HRD Corp 
 • Jurulatih terakreditasi TTT atau dikecualikan TTT yang telah melalui proses akreditasi melalui aktiviti, diperakui kompeten berdasarkan tempoh latihan 120 jam diselesaikan untuk diiktiraf sebagai Jurulatih Terakreditasi HRD Corp.

Sebagai Jurulatih Terakreditasi HRD Corp, latihan anda boleh dituntut kepada majikan Berdaftar HRD Corp. Kualiti program latihan tidak hanya bergantung kepada kemudahan latihan, tetapi juga bergantung kepada kualiti jurulatih yang menjalankan latihan. Pelaksanaan HRD-TDF akan menghasilkan kumpulan profesional Jurulatih yang kompeten dan mahir. Ini akan menyokong keperluan pembangunan modal insan negara melalui penyampaian latihan yang lebih berkualiti dan berkesan. Status Jurulatih Terakreditasi HRD Corp hanya berkesan dalam landskap latihan HRD Corp yang merangkumi pelbagai skim yang ditawarkan oleh HRD Corp.

PENDAFTARAN JURULATIH

HRD Corp kini sedang mengembangkan pangkalan data jurulatih aktif di ruang HRD Corp. Sekiranya anda adalah Jurulatih Terakreditasi TTT atau Dikecualikan TTT dan aktif menjalankan latihan untuk majikan berdaftar HRD Corp, anda boleh mendaftar profil anda dengan kami di portal kami di Trainer’s Development Management System.

Anda boleh mendaftar melalui pautan di bawah: 

JURULATIH TERAKREDITASI TTT / DIKECUALIKAN TTT

Untuk memastikan kualiti jurulatih, PSMB telah menetapkan syarat bahawa semua jurulatih untuk program latihan yang dijalankan di bawah semua Skim HRD Corp mesti berdaftar dan berjaya menyelesaikan Program dan Penilaian TTT PSMB. Sebagai alternatif, jurulatih juga boleh meminta pengecualian daripada proses ini jika mereka memenuhi salah satu kriteria seperti yang dinyatakan dalam Pekeliling Penyedia Latihan 4/2009. Walau bagaimanapun, jurulatih masih perlu melalui proses penilaian untuk mendapatkan status Terakreditasi HRD Corp. Sila rujuk kepada garis panduan yang dilampirkan untuk maklumat lebih lanjut.

JURULATIH TERAKREDITASI HRD Corp

Semua jurulatih terakreditasi HRD-TTT dan Dikecualikan HRD-TTT digalakkan untuk melalui proses penilaian ini. Hanya jurulatih terakreditasi HRD Corp yang berkelayakan untuk melatih pekerja yang menyumbang kepada HRD Corp. Semua jurulatih yang diakreditasi selepas 1 Januari 2021 perlu menjalani penilaian bebas dalam tempoh 1 tahun dari persijilan. Semua jurulatih yang diakreditasi sebelum 1 Januari 2021 diberi tempoh tenggang selama 3 tahun untuk mendapatkan akreditasi mereka melalui aktiviti dengan menghantar tempoh latihan 120 jam melalui Sistem Pengurusan Pembangunan Jurulatih. Semua jurulatih yang diakreditasi atau dikecualikan sebelum 1 Januari 2021 selama 3 tahun tempoh tenggang masih boleh menjalankan latihan seperti biasa di bawah skim HRD Corp.

KERANGKA PEMBANGUNAN JURULATIH HRD

HRD Corp telah memperkenalkan HRD-TDF untuk memastikan peningkatan berterusan Jurulatih yang diperakui dan diakreditasi HRD Corp. Pelaksanaan HRD-TDF akan menghasilkan kumpulan profesional Jurulatih yang kompeten dan mahir. Ini akan menyokong keperluan pembangunan modal insan negara melalui penyampaian latihan yang lebih berkualiti dan berkesan.

Untuk memastikan bahawa Jurulatih Terakreditasi HRD Corp sangat kompeten dalam bidang masing-masing, HRD Corp telah melaksanakan Kerangka Pembangunan Jurulatih yang akan menentukan syarat kemasukan asas, proses pensijilan dan keperluan pengembangan profesional untuk Jurulatih yang beroperasi di ruang HRD Corp. Pelaksanaan HRD-TDF secara rasmi bermula pada 1 Januari 2021. Sila rujuk kepada pautan di bawah untuk maklumat lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan garis panduan HRD-TDF.

KURSUS PERSIJILAN TRAIN-THE-TRAINERS

HRD Corp telah menghasilkan kerangka kerja yang telah disemak dan diubahsuai melalui langkah-langkah ketat untuk memastikan latihan yang berkualiti disampaikan kepada calon jurulatih. Penyemakan rangka kerja semasa menekankan kepentingan penetapan tonggak yang tepat untuk jurulatih sebelum mereka boleh dianggap kompeten. Inisiatif untuk mengembalikan sijil PERAKUAN kepada sijil PENCAPAIAN adalah langkah tepat pada masanya untuk melindungi nilai dan kredibiliti SIJIL HRD TRAIN-THE-TRAINERS.

Langkah ini dengan jelas menetapkan peraturan asas untuk jurulatih yang berpotensi menjadi kompeten dan memahami amalan industri sebelum memulakan kerjaya dalam industri latihan. Standardisasi yang dirumuskan oleh panel pakar HRD Corp berharap bahawa jurulatih berpotensi boleh dilatih menggunakan modul standard di semua vendor TTT yang dilantik.

Jurulatih diberi peluang untuk meningkatkan kemahiran diri mereka melalui penambahbaikan berterusan. Ini dilakukan melalui penetapan jumlah tempoh jam latihan yang disarankan dalam tempoh setahun atau melalui penilaian bebas untuk diakreditasi sebagai HRD Corp.

JURULATIH TERAKREDITASI HRD Corp. Mulakan perjalanan anda untuk mendapatkan Akreditasi TRAIN-THE-TRAINERS HRD dengan pemikiran yang betul untuk melancarkan kerjaya anda dalam industri latihan bersama kita di HRD Corp.

STRUKTUR YURAN

KURSUS TTT termasuk yuran PENILAIAN
RM 2,834
termasuk SST
Bayaran Pengecualian TTT
RM 300
Bayaran PENILAIAN untuk jurulatih yang dikecualikan TTT selepas 1 Januari 2021
RM 150
PEMBAHARUAN Jurulatih Terakreditasi setiap 3 tahun
RM 60
AKREDITASI Jurulatih Terakreditasi / Dikecualikan sebelum 1 Januari 2021
RM 60

SIAPA YANG BOLEH MEMOHON PENGECUALIAN TTT?

Untuk mendorong lebih banyak individu untuk disahkan sebagai jurulatih, individu dari pelbagai latar belakang profesional layak mendapat pengecualian. Sila rujuk kepada Garis Panduan Permohonan Pengecualian Train-The-Trainer (TTT) untuk Pemilihan Kriteria di portal rasmi HRD Corp untuk maklumat terperinci.

BAGAIMANA MEMOHON PENGECUALIAN TTT?

Permohonan melalui syarikat:

 • Log masuk ke e-TRiS >
 • Pilih Permohonan >
 • Pengurusan Profil >
 • R&D >
 • Pengecualian TTT
 • Isi bidang yang berkaitan dan sediakan dokumen yang diperlukan.
 • Sila klik butang ‘Hantar’ setelah mengisi borang atas talian.
 • Setelah menghantar permohonan anda, sila cetak slip pembayaran dengan bayaran pemprosesan RM300. Buat pembayaran melalui kaunter di mana-mana cawangan Public Bank Berhad dengan menggunakan slip pembayaran.
 • Klik butang di bawah untuk mengakses e-TRiS:

Permohonan Individu :

 • Isi bidang yang berkaitan dan sediakan dokumen yang diperlukan.
 • Sila klik butang ‘Hantar’ setelah mengisi borang atas talian.
 • Setelah menghantar permohonan anda, sila cetak slip pembayaran dengan bayaran pemprosesan RM300. Buat pembayaran melalui kaunter di mana-mana cawangan Public Bank Berhad dengan menggunakan slip pembayaran.
 • Klik butang di bawah untuk memulakan permohonan untuk pengecualian TTT:

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES