PERUNTUKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (IT)
Melatih semula pekerja dalam bidang Teknologi Maklumat dengan bantuan kewangan untuk pembelian peralatan

PERUNTUKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (IT)

Skim yang menggalakkan majikan melatih semula pekerja mereka dengan lebih lanjut menerusi penggunaan Teknologi Maklumat. Ini dilakukan melalui bantuan kewangan untuk pembelian komputer atau komputer riba, kamera web dan sambungan internet untuk tahun
pertama.

Sokongan HRD Corp*:

 • Bantuan kewangan hingga RM25,000
 •  

* Permohonan boleh dibuat sekali dalam 3 tahun bagi Ibu Pejabat dan Cawangan
* Bilangan komputer/ komputer riba 1 unit: 5 pekerja

BANTUAN KEWANGAN

 • Maksimum RM25,000
 • Permohonan boleh dibuat sekali setiap 3 tahun untuk Ibu Pejabat dan Cawangan lain
 • Bilangan desktop / komputer riba mengikuti nisbah 1 unit: 5 pekerja

MUAT TURUN

Brosur

MOHON SEKARANG MELALUI e-Tris

Dokumen sokongan:

 • 1 sebut harga dari 1 vendor untuk pembelian komputer
 • Senarai program latihan komputer
 • Lakaran ukuran bilik latihan termasuk rancangan susun atur komputer
 • PKS boleh membeli komputer riba/desktop tanpa mempunyai bilik latihan yang tersedia
 • Syarikat besar mesti mempunyai ruang makmal latihan untuk aplikasi ini
 • Maklumat lengkap / sertakan brosur mengenai spesifikasi komputer
 • Permohonan mesti dikemukakan oleh majikan sebelum membeli komputer

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES