SKIM LATIHAN BERSAMA (SLB)
Anjurkan latihan dalaman atau luaran bersama dengan majikan berdaftar yang lain

SKIM LATIHAN BERSAMA (SLB)

Program yang direka untuk membantu majikan mengadakan latihan bersama dengan majikan lain yang berdaftar dengan HRD Corp. Latihan boleh dilakukan oleh pelatih dalaman atau luar.

Sokongan HRD Corp*:

Bantuan kewangan untuk kos latihan seperti yang dicadangkan oleh majikan yang mengambil bahagian serta ditentukan oleh jumlah pelatih (min. 2 orang dan maksimum 40 orang) dari kedua organisasi.

* Sila rujuk Matrik Kos Yang Dibenarkan untuk perbelanjaan lain

Muat Turun

Brosur

MOHON SEKARANG MELALUI e-Tris

Proses Permohonan

Permohonan melalui e-TRIS

Dokumen yang diperlukan :

  • Sebutharga / Invois
  • Jadual Latihan/ Kandungan Kursus
  • Profil Jurulatih

Kelulusan

Tuntutan

Dokumen yang diperlukan :

  • Resit & invois (Yuran latihan)
  • Jadual perjalanan (tiket penerbangan) – jika ada
  • Invois resit (pengangkutan) – jika ada
  • Majikan hendaklah mengemukakan resit dan invois sebelum tarikh mula latihan
  • Mulai 1 Ogos 2019, program latihan hendaklah dijalankan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh permohonan geran latihan dibuat manakala dokumen tuntutan latihan hendaklah dikemukakan tidak melebihi tempoh enam (6) bulan dari tarikh tamat program latihan. training programmes are completed.

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES