SOKONGAN
                                                                               
KEPIMPINAN
Ketahui peranan pihak pengurusan dan kepimpinan di HRD Corp

JAWATANKUASA PENGURUSAN KANAN

Datuk Wira Shahul Dawood

Ketua Eksekutif

Datuk Ariff Farhan Doss

Ketua Pegawai Operasi

Mohamad Farizul Yahaya

Ketua Pegawai Kewangan

Rony Ambrose Gobilee

Ketua Pegawai Strategi

Ragunathan Gopalakrishnan

Ketua Pegawai Teknologi

Siti Suryati Kama Asnawi

Ketua Pegawai Sumber Manusia

Merle Fernandez

Ketua Pegawai Undang-Undang dan Setiausaha Syarikat

Siti Fatimah Abdullah

Ketua Pegawai Risiko, Integriti dan Tadbir Urus

Wan Yon Shahima
Wan Othman

Ketua Pegawai Pelanggan

Soffian Mohammed Amin

Ketua Pegawai Program

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES