KEPIMPINAN
Ketahui peranan pihak pengurusan dan kepimpinan di HRD Corp

JAWATANKUASA PENGURUSAN KANAN

Datuk Wira Shahul Dawood
Ketua Eksekutif
Datuk Ariff Farhan Doss
Ketua Pegawai Operasi
Mohamad Farizul Yahaya
Ketua Pegawai Kewangan
Rony Ambrose Gobilee
Ketua Pegawai Strategi
Ragunathan Gopalakrishnan
Ketua Pegawai Teknologi
Siti Suryati Kama Asnawi
Ketua Pegawai Sumber Manusia
Merle Fernandez
Ketua Pegawai Undang-Undang dan Setiausaha Syarikat
Siti Fatimah Abdullah
Ketua Pegawai Risiko, Integriti dan Tadbir Urus
Wan Yon Shahima
Wan Othman

Ketua Pegawai Pelanggan
Soffian Mohammed Amin
Ketua Pegawai Program
Hazrina Zainul Azizdin
Naib Presiden Kanan
Komunikasi Korporat & Pemasaran
Muhamad Hafez Kamaruddin
Naib Presiden Kanan
Operasi Serantau

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES