KEPIMPINAN
Ketahui peranan pihak pengurusan dan kepimpinan di HRD Corp

LEMBAGA PENGARAH

Datuk Seri Jamil Salleh

Pengerusi Ahli Lembaga Pengarah

Dato’ Ruhaidini Abd Kadir

Timbalan Pengerusi Ahli Lembaga Pengarah

Datuk Shahul Hameed Dawood

Pembangunan Sumber Manusia Berhad

Datuk Muhd Khair Razman Mohamed Annuar

Kementerian Sumber Manusia

Dr. Zainah Shariff

Kementerian Belia dan Sukan

Dr. Kang Tong Hum

Kementerian Kewangan

Tuan Haji Asri Ab Rahman

Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia

Datuk Haji Abdul Kadir M.E. Sikkandar

Kumpulan BTC Berhad

Dato’ Raiha Azni Abd Rahman

Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)

Dato’ Palaniappan Joseph

Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia (FMM) 

Datuk Chia Hui Yen

Persatuan Perusahaan Kecil Sederhana Malaysia

Datin Erni Dekritawati Yuliana Buhari

Nouvelle Beauty Centre Sdn Bhd

Datuk Nicole Wong Siaw Ting

Ahli Bebas

M. Vickneswari R.Muthukrishnan

Ahli Bebas

Dato’ Kamalakannan Kaliaperumal

Yayasan Pembangunan Belia India Malaysia (MIYDF)

Mohd Syukri Ahmad Sudari

Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia

Dato’ Abdul Latif Bin Haji Abu Seman

Malaysian Productivity Corporation (MPC)

Datuk Rajasekharan Ramasamy

Malaysian Associated Indian Chambers of Commerce & Industry (MAICCI)

KEPIMPINAN KANAN

Datuk Shahul Hameed Dawood

Ketua Eksekutif

Dato’ Ariff Farhan Doss

Ketua Pegawai Operasi

Wan Yon Shahima Wan Othman

Ketua Pegawai Pelanggan

Rony Ambrose Gobilee

Ketua Pegawai Program

Ragunathan Gopalakrishnan

Ketua Pegawai Teknologi

Siti Suryati Kama Asnawi

Ketua Pegawai Sumber Manusia

Venagadasamy Appalasamy

Ketua Pegawai Kewangan

Merle Fernandez

Ketua Pegawai Undang-Undang dan Setiausaha Syarikat

Siti Fatimah Abdullah

Ketua Pegawai Integriti dan Tadbir Urus

Muhammad Hafez Kamaruddin

Ketua Strategi

Hazrina Azizdin

Ketua Perhubungan Korporat

RESOURCES

RESOURCES