KEPIMPINAN
Ketahui peranan pihak pengurusan dan kepimpinan di HRD Corp

LEMBAGA PENGARAH

Datuk Shahul Dawood


Pembangunan Sumber Manusia Berhad
Datuk Muhd Khair Razman
Mohamed Annuar


Kementerian Sumber Manusia
Dr. Zainah Shariff


Kementerian Belia dan Sukan
Datuk Haji Abdul Kadir M.E.
Sikkandar


Kumpulan BTC Berhad
Dato’ Raiha Azni Abd
Rahman


Ahli Bebas
Dato’ Palaniappan Joseph


Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia (FMM)
Datuk Chia Hui Yen


Persatuan Perusahaan Kecil Sederhana Malaysia
Mohd Syukri Ahmad Sudari


Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia
Dato’ Abdul Latif Haji Abu
Seman


Malaysian Productivity Corporation (MPC)
Datuk Rajasekharan
Ramasamy


Malaysian Associated Indian Chambers of Commerce & Industry (MAICCI)
Datuk Rosli  Yaakub


Kementerian Kewangan
Dato’ Seri Chan Kong Yew


Ahli Bebas
Mr Joseph Tan Huang Kew


Chek Hup Sdn Bhd

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES