KEPIMPINAN
Ketahui peranan pihak pengurusan dan kepimpinan di HRD Corp

JAWATANKUASA PENGURUSAN KANAN

Datuk Shahul Hameed Dawood

Ketua Eksekutif

Datuk Ariff Farhan Doss

Ketua Pegawai Operasi

Rony Ambrose Gobilee

Ketua Pegawai Strategi dan Program

Mohamad Farizul Yahaya

Ketua Pegawai Kewangan

Ragunathan Gopalakrishnan

Ketua Pegawai Teknologi

Siti Suryati Kama Asnawi

Ketua Pegawai Sumber Manusia

Merle Fernandez

Ketua Pegawai Undang-Undang dan Setiausaha Syarikat

Siti Fatimah Abdullah

Ketua Pegawai Risiko, Integriti dan Tadbir Urus

RESOURCES

RESOURCES