KERANGKA KEMAHIRAN INDUSTRI (IndSF)
Fahami kerangka kemahiran industri, yang dirancang dan dikembangkan untuk industri anda.

Industrial Skills Framework (IndSF) adalah inisiatif di bawah empat tonggak utama peta strategi inisiatif HRD Corp. Ia diletakkan di bawah ekosistem dan lanskap pembelajaran kerana dokumen ini boleh diubah dan menggalakkan pembelajaran berterusan antara majikan, pekerja dan pencari kerja yang berpotensi. Dokumen ini akan diulas dari masa ke semasa untuk memenuhi keperluan semasa industri dari segi kemahiran dan kecekapan teras.

KERANGKA KEMAHIRAN INDUSTRI

Kerangka Kemahiran Industri (IndSF) adalah inisiatif di bawah empat tonggak utama hala tuju inisiatif strategik HRD Corp. Ia diletakkan di bawah ekosistem dan landskap pembelajaran yang bersifat tiada persempadanan selain menggalakkan kitaran pembelajaran berterusan antara majikan, pekerja, dan calon pencari kerja. Dokumen ini dihasilkan HRD Corp bersama para Pemain & Persatuan Industri Utama. Ia juga akan dikaji dari semasa ke semasa untuk memenuhi keperluan semasa industri dari segi kecekapan dan kemahiran teras.

OBJEKTIF

Bertindak sebagai panduan kepada individu, majikan, dan penyedia latihan untuk mengenal pasti pengetahuan, pengalaman, penguasaan kemahiran serta menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dalam industri.

FOKUS UTAMA

Fokus utama IndSF adalah Persijilan Kemahiran Malaysia Tahap 4 atau yang setaraf dengannya dan lebih tinggi sebagai dokumen percuma kepada kerangka kerja yang ada seperti Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan.

BAGAIMANA IA BERMULA

Inisiatif ini dimulakan pada Mac 2019 ketika unit IndSF (Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan) terlibat secara aktif dengan pemain industri dan pakar bidang melalui Jawatankuasa Latihan Sektor. Unit ini membantu membangunkan dokumen kerangka kemahiran ini melalui mesyuarat dan bengkel.

Mesyuarat dan kursus dijalankan berdasarkan permintaan dari anggota untuk melengkapkan pengembangan kerangka kemahiran.

IndSF ADALAH UNTUK SIAPA?

INDIVIDU

Individu di awal dan / atau pertengahan kerjaya mereka boleh menggunakan Kerangka Kemahiran ini untuk membuat keputusan yang tepat berhubung pendidikan dan latihan, peningkatan kemahiran dan pengembangan kerjaya. Ini berdasarkan maklumat mengenai sektor, pekerjaan, peranan pekerjaan, kemahiran, dan latihan yang terdapat dalam kerangka tersebut.

MAJIKAN

Majikan boleh menggunakan Kerangka Kemahiran ini untuk merancang pengurusan sumber manusia dan pengembangan modal insan yang progresif berdasarkan maklumat kemahiran terperinci yang digariskan dalam kerangka tersebut.

PENYEDIA LATIHAN

Penyedia Latihan boleh menggunakan Kerangka Kemahiran ini untuk mendapatkan pandangan mengenai trend permintaan dalam sektor dan kemahiran yang membantu mereka untuk mempelbagaikan program latihan kurikulum mereka agar sesuai dengan keperluan sektor.

KOMPONEN UTAMA

MAKLUMAT SEKTOR

Maklumat Sektor dan Pekerjaan memberikan perincian berhubung Kerangka Perindustrian bagi industri (Hotel, Runcit & Borong), termasuk statistik mengenai tenaga kerja industri dan keperluan pekerjaan.

KETERANGAN PEKERJAAN DAN KEMAHIRAN

Pelan Kemahiran memperincikan kemahiran untuk setiap pekerjaan industri, selaras dengan bidang / bahagian fokus / bahagian / bahagian kritikal. Ia memberikan maklumat seperti keterangan mengenai pekerjaan dan kemahiran.

PERJALANAN KERJAYA

Perjalanan Kerjaya menunjukkan bagaimana pekerjaan dalam Kerangka Kemahiran Industri untuk industri disusun secara progresif dan lateral berdasarkan norma sektor tersebut.

PROGRAM LATIHAN

Program Latihan ini memberikan maklumat mengenai pemerolehan kemahiran yang tersedia untuk pendatang baru dan kakitangan dalam perkhidmatan yang diperlukan untuk pelbagai pekerjaan dalam industri.

ALIRAN PROSES PENGEMBANGAN KERANGKA KEMAHIRAN

4 Minggu

Pengenalpastian bidang fokus / subsektor untuk pengembangan kerangka kemahiran

2 Minggu

Penglibatan dengan pengurus bersama, penyediaan cadangan & kelulusan pengurusan

4 Minggu

Penyusunan dokumen & penyerahan IndSF kepada pengurus bersama

8 Minggu

a) Bengkel pengesahan

b) Penyediaan dokumen IndSF

19 Minggu

a) Bengkel pengesahan

b) Penyediaan dokumen IndSF

4 Minggu

Pengesahan oleh STC & kelulusan oleh pengurusan HRD Corp

8 Minggu

Penghasilan & penerbitan dokumen IndSF

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES