PENYEDIA LATIHAN
Ketahui syarat dan prosedur untuk menjadi penyedia latihan kepada majikan yang berdaftar HRD Corp.

KERANGKA PEMBANGUNAN JURULATIH HRD

Inisiatif yang bertujuan untuk menyokong keperluan modal insan negara ini adalah untuk menghasilkan kumpulan jurulatih profesional yang kompeten melalui pelaksanaan standard asas kualiti untuk jurulatih aktif di bawah HRD Corp.

OBJEKTIF HRD-TDF ADALAH SEPERTI BERIKUT

 • Memastikan semua jurulatih aktif di bawah HRD Corp dapat memenuhi standard kualiti asas; dan
 • Memastikan semua jurulatih di bawah HRD Corp kekal AKTIF dan terus mengembangkan diri sepanjang kerjaya jurulatih mereka.

KERANGKA PEMBANGUNAN JURULATIH HRD

CARTA ALIRAN

Jurulatih Berpotensi
Selepas 1 Januari 2021TTT/PENGECUALIAN TTT
AKREDITASI MENGIKUT PENILAIAN
JURULATIH TERAKREDITASI HRD Corp

Jurulatih Terakreditasi/ DikecualikanSebelum 1 Januari 2021TTT/PENGECUALIAN
AKREDITASI MENGIKUT AKTIVITI (120 JAM)
JURULATIH TERAKREDITASI HRD Corp

CIRI-CIRI UTAMA

Lebih Diseragamkan
Kursus 5 hari Train-the-Trainer.

Kontrak berdasarkan prestasi
untuk vendor HRD-TTT.

Penilaian bebas yang berasingan
yang berjaya mendapat TTT atau pengecualiannya.

Tempoh sah 3 tahun untuk pelatih terakreditasi HRD Corp
dengan syarat berdasarkan objektif untuk pembaharuan.

Akreditasi semua jurulatih aktif semasa
dalam tempoh tenggang 3 tahun.

Sistem Pengurusan Pembangunan Jurulatih
untuk pengurusan proses akreditasi

PROSES AKREDITASI

Prasyarat untuk Jurulatih bagi permohonan Akreditasi adalah:

 • Jurulatih harus mempunyai persijilan TTT atau pengecualian TTT.
 • Semua jurulatih aktif diminta untuk mendaftarkan profil jurulatih mereka melalui platform LATiH di latih.hrdcorp.com.my

Terdapat dua (2) senario jurulatih untuk menjadi Jurulatih Terakreditasi HRD Corp:

Akreditasi melalui Pentaksiran – Jurulatih diperakui TTT / PENGECUALIAN Selepas 1 Januari 2021

Jurulatih akan diminta untuk menunjukkan kecekapan mereka dalam situasi latihan yang sebenar untuk tujuan Akreditasi melalui penilaian. Oleh demikian, jurulatih harus menyerahkan semua dokumen yang diperlukan dari sesi latihan sebenar yang dijalankan.

 • Pautan ke URL Video
 • Rangka Kursus
 • Pelan pembelajaran
 • Slaid Pembentangan
 • Borang kehadiran / Borang maklum balas peserta / Surat penghargaan dari Penyedia Latihan atau Majikan (pada kop surat syarikat)
Akreditasi melalui Aktiviti –
Jurulatih diperakui TTT / PENGECUALIAN Sebelum 1 Januari 2021

Semua latihan yang termasuk dalam syarat HRD Corp boleh dipertimbangkan untuk waktu latihan yang boleh dituntut; tanpa mengira berada di bawah mana-mana skim HRD Corp atau skim di luar HRD Corp. Keperluan HRD Corp adalah seperti berikut:

 • Peserta mesti terdiri daripada orang dewasa;
 • Peserta: Minimum dua (2) ahli, Maksimum 25 ahli untuk latihan teknikal atau 35 ahli untuk latihan kemahiran insaniah sekiranya jurulatih berseorangan;
 • Tempoh: Minimum empat (4) jam; dan
 • Latihan Bersemuka atau Jarak Jauh atas Talian mengikut garis panduan HRD Corp

PROSES PEMBAHARUAN

 • Jurulatih Diperakui HRD Corp mempunyai tempoh sah 3 tahun. Untuk terus menjadi Jurulatih Terakreditasi HRD Corp, jurulatih perlu menjalani pembaharuan setiap 3 tahun.
 • Pembaharuan akan dibuat berdasarkan waktu latihan aktif. Syarat untuk pembaharuan sijil adalah tempoh latihan selama 360 dalam tempoh sah persijilan selama 3 tahun.
 • Jurulatih yang tidak dapat memenuhi syarat tempoh latihan aktif boleh memilih untuk menjalani akreditasi melalui proses penilaian untuk memperbaharu persijilan mereka.

STRUKTUR YURAN

KURSUS TTT termasuk yuran PENILAIAN

 

RM 2,834.00*

Bayaran Pengecualian TTT

 
 

RM300.00

Bayaran PENILAIAN
untuk jurulatih yang dikecualikan TTT selepas 1 Jan 2021

RM150.00

PEMBAHARUAN untuk jurulatih terakreditasi
setiap 3 tahun

RM60.00

AKREDITASI
Untuk Jurulatih diperakui TTT atau dikecualikan sebelum 1 Jan 2021

RM60.00

* termasuk SST

SUMBER

Garis Panduan Pelaksanaan
Muat turun untuk maklumat lebih lanjut
Pekeliling No. 1/2023
Muat turun untuk maklumat lebih lanjut
Garis Panduan Pengunaan TDMS
Muat turun untuk maklumat lebih lanjut
FAQ
Muat turun untuk maklumat lebih lanjut

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES