SOALAN LAZIM

PENDAFTARAN PEKERJA BARU

Pendaftaran majikan yang layak adalah wajib di sisi undang undang. Selain itu, majikan patut mendaftar dengan HRD Corp untuk menikmati sokongan untuk pembangunan profesional dan peningkatan kemahiran pekerja mereka. ​

Pendaftaran majikan adalah tertakluk dalam Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001 (Akta PSMB 2001). ​

Sekiranya syarikat anda menggajikan sekurang-kurangmya sepuluh (10) orang atau lebih pekerja warganegara Malaysia, syarikat anda adalah wajib mendaftar dengan Pembangunan Sumber Manusia Berhad. Sekiranya syarikat anda menggajikan seramai lima (5) hingga sembilan (9) pekerja warganegara Malaysia, anda diberi pilihan sama ada untuk mendaftar dengan Pembangunan Sumber Manusia Berhad atau pun tidak. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web Perluasan Akta PSMB 2001 (pautan ke Akta PSMB 2001 di ruang menu).  

Menurut Pindaan Warta Kerajaan Persekutuan Sumber Manusia Berhad mengenai Jadual Pertama Perintah Akta PSMB 2001 Perintah 2021. Ini adalah industri yang dilindungi.
Klik sini untuk muat turn.

Majikan berdaftar perlu membayar levi Pembangunan Sumber Manusia secara bulanan pada kadar 1% (kategori mandatori) dan 0.5% (kategori pilihan) daripada upah bulanan termasuk elaun tetap. ​

Pembayaran levi melayakkan anda menerima bantuan melalui sistem geran atau levi untuk tujuan latihan semula dan meningkatkan kemahiran pekerja. Anda perlu memohon kelulusan geran latihan sebelum menghantar pekerja untuk program latihan. Setelah tamat program latihan, anda boleh mengemukakan tuntutan bagi pembayaran balik untuk perbelanjaan yang telah dikeluarkan. Jumlah pembayaran balik yang dibenarkan adalah tertakluk pada jumlah yang diluluskan atau perbelanjaan sebenar yang dibayar, mana-mana yang lebih rendah. Pembayaran balik boleh dibayar secara terus kepada majikan atau penyedia latihan, bergantung kepada jenis skim yang dipilih. 

HRD Corp, melalui Akta PSMB 2001 mengenakan pengumpulan levi PSM melalui kuasa undang-undang ke atas majikan yang dipertanggungjawabkan di Malaysia. Para majikan pula akan menerima bantuan kewangan dari levi PSM yang dibayar untuk latihan dan pengembangan pekerja tempatan mereka.

Dengan menggunakan sumbangan levi secara aktif, majikan boleh :

 • Meningkatkan kualiti, produktiviti dan daya saing pekerja. Pelaburan dalam kemahiran pekerja anda adalah penting untuk terus bertahan dalam persaingan pasaran tempatan dan antarabangsa dari semasa ke semasa. Sekiranya syarikat mempunyai rancangan untuk mengeksport produk dan perkhidmatan mereka, mereka perlu menyiapkan tenaga kerja mereka bagi memenuhi kehendak pasaran serantau dan global. Majikan boleh memilih skim latihan yang berbeza yang disediakan oleh PSMB supaya sepadan dengan strategi perniagaan dan Sumber Manusia mereka.
 • Melalui permohonan geran latihan, majikan boleh menghantar pekerja mereka ke program latihan yang diperlukan oleh industri bagi memenuhi keperluan dan standard khusus industri serta pengembangan kerjaya dalaman, perencanaan penggantian atau penghargaan prestasi.
 • Dengan levi PSM majikan yang berdaftar boleh membuat rancangan latihan yang sistematik dan tersusun untuk pekerja mereka. Pelan latihan adalah syarat untuk organisasi yang diperakui ISO.
 • Dapatkan akses kepada bantuan berterusan dari HRD Corp untuk membantu dan menyokong jabatan sumber manusia dan majikan. Perkhidmatan HRD Corp merangkumi:
  – Khidmat nasihat dan perundingan dari perunding yang berkelayakan mengenai semua aspek pengurusan sumber manusia. Perkhidmatan ini disediakan secara percuma atau dikenakan kos minimum kepada majikan berdaftar HRD Corp.
  – Khidmat nasihat dari pegawai HRD Corp mengenai masalah penggunaan levi, pendaftaran atau pembatalan pendaftaran.
  – Penyebaran berita, pekeliling, acara atau sebarang kemas kini melalui e-mel, portal, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn dan / atau surat HRD Corp.
 • Dapatkan akses kepada dana khas dari Kerajaan untuk HRD Corp bagi tujuan tertentu dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, Kerajaan boleh memberikan insentif latihan kepada pengusaha untuk meningkatkan produktiviti dan daya saing Perusahaan Kecil Sederhana (PKS); untuk menghasilkan pekerja muda yang lebih mahir setelah mereka meninggalkan sekolah. Kerajaan juga boleh menawarkan Skim Tabung Latihan Perantisan di bawah gaji minimum.
 • Peluang untuk dicalonkan untuk Anugerah Pembangunan Sumber Manusia yang berprestij sebagai pengiktirafan nasional kepada majikan yang secara aktif membayar dan menggunakan levi PSM.
 • Pembayaran levi dianggap sebagai perbelanjaan dibenarkan di bawah Akta Cukai Pendapatan, 1967. Oleh itu, levi PSM adalah bernilai bagi majikan yang berdaftar.

Anda boleh memilih untuk mendaftar atas talian atau melalui pendaftaran secara manual (borang dan dokumen sokongan).

Sekiranya anda memilih untuk mendaftar atas talian, ikuti langkah berikut:

 • Sila isi borang atas talian dan sertakan dokumen sokongan.
 • Setelah mengisi borang atas talian, sila klik butang ‘Hantar’.
 • Klik butang di bawah untuk mula mendaftar sebagai Majikan.

KLIK DI SINI

Sekiranya anda memilih untuk mendaftar secara penghantaran secara manual, ikuti langkah-langkah berikut:

Sila isi borang yang berkaitan dan lampirkan bersama dokumen sokongan seperti Borang 9, Borang 24, Borang 49 dan penyata KWSP terkini dan hantarkan ke:

Unit Pendaftaran – Jabatan Pemerolehan Pelanggan
Pembangunan Sumber Manusia Berhad,
Wisma HRD Corp, Jalan Beringin,
Damansara Heights, 50490, Kuala Lumpur

Berikut adalah dokumen yang perlu anda kirimkan melalui pendaftaran atas talian atau melalui penyerahan secara manual.

Jenis Pemunyaan Syarikat / Dokumen Sokongan  

Pemilikan Tunggal – Lesen Perniagaan :

 • Penyata KWSP / Profil Syarikat / Penyata Tahunan / Penyata Kewangan terkini atau apa-apa dokumen yang menerangkan aktiviti syarikat / Perkongsian / Borang ROB /:
 • Penyata KWSP /
 • Profil Syarikat / Penyata Tahunan / Penyata / Kewangan terkini atau apa-apa dokumen yang menerangkan aktiviti syarikat

Perkongsian – Borang ROB / ROB Form :

 • Penyata KWSP 
 • Profil Syarikat / Penyata Tahunan / Penyata / Kewangan terkini atau apa-apa dokumen yang menerangkan aktiviti syarikat 

Syarikat Sendirian Berhad :

 • Seksyen 14 atau SuperForm
 • Borang 9 
 • Borang 13 
 • Borang 24
 • Seksyen 17 
 • Seksyen 28 
 • Seksyen 78
 • Seksyen 58
 • Borang 49
 • Penyata KWSP
 • Borang B / Form B (bagi pendaftaran IPTS sahaja)
 • Profil Syarikat / Penyata Tahunan / Penyata Kewangan terkini atau apa-apa dokumen yang menerangkan aktiviti syarikat

Syarikat Awam Berhad :

 • Seksyen 14 atau SuperForm
 • Borang 8
 • Seksyen 17 
 • Seksyen 58
 • Borang 49
 • Penyata KWSP
 • Profil Syarikat / Penyata Tahunan / Penyata Kewangan terkini atau apa-apa dokumen yang menerangkan aktiviti syarikat

Syarikat Asing :

 • Seksyen 14 atau SuperForm
 • Borang 83
 • Borang 80A
 • Borang 79
 • Seksyen 17
 • Seksyen 562 (1)
 • Penyata KWSP
 • Profil Syarikat / Penyata Tahunan/Penyata Kewangan terkini atau apa-apa dokumen yang menerangkan aktiviti syarikat

Tidak. Majikan tidak dibenarkan memotong gaji pekerja dalam keadaan apa pun untuk pembayaran levi.

Proses pendaftaran majikan akan mengambil masa sehingga 30 hari sekiranya semua dokumen yang diperlukan lengkap.​

Majikan akan menerima dua notifikasi melalui emel sekiranya pendaftaran berjaya dilalukan, iaitu:

 • Emel kelulusan pendaftaran
 • ID pengguna dan katalaluan emel. Tujuan penggunaan ID pengguna dan katalaluan adalah untuk membolehkan pegawai yang berautoriti daripada majikan berdaftar untuk daftar masuk ke sistem HRD Corp yang dikenali sebagai eTRis (“Electronic Transformed Information System”).

Sekiranya pengarah syarikat dibayar gaji, dia dianggap sebagai pekerja syarikat. Pengarah yang hanya menerima bayaran pengarah tidak dianggap sebagai pekerja.

Borang 1 ialah borang yang perlu diisi oleh syarikat yang mempunyai lebih daripada 10 pekerja warganegara Malaysia dan dengan operasi perniagaan diliputi di bawah Akta PSMB 2001.​

Levi = (Jumlah gaji atau gaji pokok + elaun tetap) x 1%
[Gaji asas adalah gaji yang belum ditolak dari sebarang pembayaran]
*Hanya untuk syarikat yang mempunyai 10 atau lebih pekerja di Malaysia

Levi = (Jumlah gaji atau gaji pokok + elaun tetap) x 0.5%
[Gaji asas adalah gaji yang belum ditolak dari sebarang pembayaran]
*Hanya untuk syarikat yang mempunyai 5-9 pekerja di Malaysia

Tiada bayaran dikenakan semasa memproses permohonan pendaftaran.

Pekerja bermaksud mana-mana warganegara Malaysia yang bekerja dengan upah di bawah kontrak perkhidmatan dengan majikan, tetapi tidak termasuk pembantu rumah.

Seksyen 13 (1) Akta PSMB 2001 menetapkan bahawa setiap majikan yang dilindungi di bawah Akta tersebut perlu mendaftar dengan HRD Corp dalam waktu dan cara yang ditentukan.

Mana-mana majikan yang sesuai dengan Akta ini dan memilih untuk tidak mendaftar dengan HRD Corp, apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya (Seksyen 13 (2)).

Kegagalan pembayaran sebelum waktu yang ditetapkan akan mengakibatkan;

 • Denda tidak melebihi RM20, 000.00 (Dua Puluh Ribu Ringgit Malaysia) atau penjara selama tempoh tidak melebihi dua (2) tahun atau kedua-duanya (jika disabit kesalahan).
 • Faedah tahunan sebanyak 10 peratus untuk setiap hari kelewatan pembayaran.

Sekiranya HRD Corp tidak menerima sebarang maklum balas daripada majikan dalam tempoh 30 hari, majikan boleh dikenakan kompaun sehingga RM2,000 di bawah Seksyen 4A Akta Perundangan. Kelayakan majikan di bawah Akta tersebut hanya boleh ditentukan oleh HRD Corp dan bukan oleh majikan sendiri. Majikan adalah dinasihatkan untuk mengisi dan menghantar Borang 1 untuk menerima pengesahan rasmi daripada HRD Corp berkenaan kelayakan untuk mendaftar.​

Hanya majikan yang memenuhi kriteria kelayakan sektor seperti yang temaktub dalam Akta PSMB akan didaftarkan. Sekiranya sektor majikan tidak diliputi di bawah Akta atau sekiranya mereka tidak layak untuk mendaftar, permohonan Borang 1 akan ditolak secara automatik dan majikan akan menerima surat penolakan secara rasmi. PSMB tidak akan mendaftar mana-mana majikan yang tidak layak di bawah Akta PSMB 2001.​

HRD Corp tidak dapat mengesahkan kelayakan anda melalui panggilan telefon atau emel kerana kami perlu membuat pengesahan berdasarkan dokumen sokongan dan juga maklumat yang diisi di dalam borang. Kelayakan anda hanya boleh disahkan selepas borang tersebut diproses oleh HRD Corp.​

Majikan boleh layari portal kami di www.hrdcorp.gov.my dan klik ‘Majikan’ untuk maklumat lanjut. 

Akta PSMB 2001 (“Akta PSMB 2001”) mengenakan pungutan levi Pembangunan Sumber Manusia (PSM) melalui penguatkuasaan undang-undang kepada majikan yang memenuhi syarat di Malaysia, di mana levi yang dipungut digunakan untuk melatih, mengembangkan dan meningkatkan kemahiran pekerja tempatan, perantis dan pelatih melalui geran latihan.

Pengembangan Akta PSMB 2001 adalah inisiatif untuk membolehkan Kementerian menerajui misi untuk menambah jumlah majikan yang dilindungi di bawah Akta ini bagi meningkatkan tenaga kerja mahir yang fleksibel dan responsif terhadap keperluan perniagaan.

HRD Corp memikul tanggungjawab yang lebih besar untuk berhubung dengan syarikat korporat bagi mendidik dan memotivasi mereka untuk memanfaatkan inisiatif program serta latihan HRD Corp.

Majikan Malaysia merangkumi semua sektor kecuali, Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri & Majlis Tempatan dan Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan yang mempunyai sepuluh (10) pekerjaan tempatan dan melakukan aktiviti-aktiviti seperti:

 • Kesatuan pekerja;
 • Organisasi agama;
 • Organisasi politik;
 • Kemudahan jagaan kejururawatan termasuk rumah jagaan orang tua, rumah anak yatim orang kurang upaya, penyalahgunaan bahan kimia atau sebarang perkhidmatan kebajikan;
 • Kerja sosial tanpa penginapan.

Selain itu, majikan dari semua sektor kecuali, Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri & Majlis Tempatan dan Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan yang mempunyai lima (5) hingga sembilan (9) pekerjaan tempatan akan diberikan pilihan untuk mendaftar dengan HRD Corp. 

Menurut Seksyen 13 (1) Undang-Undang PSMB, kegagalan melakukan pembayaran levi sebelum jangka waktu yang ditentukan (setiap 15 bulan) akan mengakibatkan:

 • Denda tidak melebihi RM20,000 (Ringgit Malaysia) atau penjara selama tempoh tidak melebihi dua (2) tahun atau kedua-duanya (jika disabit kesalahan).
 • Faedah tahunan 10% (peratus) untuk setiap hari lalai / kelewatan pembayaran.

Majikan boleh mengemukakan Borang 1 dalam talian di portal www.hrdcorp.gov.my > Majikan >  Klik di sini untuk pendaftaran​.

Perluasan Akta berkuatkuasa pada 1 Mac 2021​

Majikan berdaftar yang menggunakan sumbangan levi mereka secara aktif untuk melatih dan meningkatkan kemahiran pekerja mereka akan memperoleh faedah berikut:

 • Melengkapkan pekerja tempatan mereka dengan kemahiran khusus dan terkini melalui permohonan Geran Latihan yang seterusnya boleh meningkatkan produktiviti dan menambah nilai proses operasi dan prestasi ekonomi Syarikat. Majikan berdaftar HRD Corp boleh memohon pelbagai Geran Latihan dan ini termasuklah – Skim Bantuan Latihan (SBL), Skim Bantuan Latihan Khas (SBL-Khas) dan Skim Latihan Industri. Semua yuran latihan didebitkan terus melalui akaun levi majikan.
 • Mempunyai tenaga kerja yang mahir memenuhi permintaan pasaran tempatan, serantau dan global. Dengan mendaftar dengan HRD Corp, majikan akan mendapat faedah dalam pembangunan modal insan pekerja mereka secara sistematik. Ini termasuk akses kepada dana khas dari Kerajaan Malaysia (yang merangkumi, tetapi tidak terhad kepada insentif latihan kepada majikan Perusahaan Kecil Sederhana (PKS) dan Skim Dana Latihan Perantisan dengan gaji minimum) yang diedarkan kepada HRD Corp dari semasa ke semasa.
 • Akses kepada bantuan berterusan dari segi panduan, skim dan inisiatif.
 • Konsultasi percuma dari perunding yang berkelayakan mengenai semua aspek pengurusan sumber manusia.

Seksyen 13 (1) PSMB Act 2001 menetapkan bahawa setiap majikan yang dilindungi di bawah Akta perlu mendaftar dengan HRD Corp dalam waktu dan cara yang ditentukan.

Peraturan 4 (1) Peraturan Pembangunan Sumber Manusia Berhad (Pendaftaran Majikan dan Pembayaran Levi (Pindaan) menyatakan bahwa majikan yang layak di bawah Undang-Undang tersebut harus menyerahkan Borang 1 dari Jadual kepada HRD Corp tidak lewat dari 30 hari tanggal peraturan ini bermula.

Mana-mana majikan yang disabitkan kerana tidak mendaftar dengan HRD Corp boleh didenda jumlah tidak melebihi RM10,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya (Seksyen 13 (2) Akta PSMB 2001).

Hanya majikan yang layak akan didaftarkan. Sekiranya sektor majikan tidak dilindungi di bawah Akta atau mereka tidak layak, maka permohonan Borang 1 akan ditolak secara automatik dan majikan akan menerima surat penolakan. HRD Corp tidak dibenarkan untuk mendaftarkan majikan yang tidak layak di bawah Akta tersebut.

Majikan yang diliputi di bawah Akta PSMB 2001 perlu melengkapkan Borang Pendaftaran Majikan (Borang 1) melalui permohonan dalam talian di www.hrdcorp.gov.my

Borang yang dinyatakan perlu dihantar bersama-sama Borang 9 atau lesen pendaftaran perniagaan dan profil syarikat / pulangan tahunan / laporan audit kewangan dan penyata KWSP terkini.

HRD Corp tidak boleh mengesahkan mengenai kelayakan anda melalui panggilan telefon atau e-mel. Kami memerlukan dokumen sokongan seperti Borang 9 / Seksyen 17 atau Seksyen 14 / penyata KWSP terkini / profil syarikat / laporan tahunan yang diaudit untuk mengesahkan kelayakan pendaftaran.

Pengesahan akan dibuat setelah proses pendaftaran selesai. Senarai industri / perkhidmatan yang diliputi di bawah akta tersebut disenaraikan mengikut Jadual Pertama.

Ya. Majikan perlu mengemukakan borang berkenaan bersama-sama dokumen sokongan yang relevan sebagai justifikasi kepada jumlah pekerja semasa sekiranya majikan menerima surat peringatan atau emel daripada PSMB untuk mengemukakan borang 1. ​

Majikan yang berjaya didaftarkan akan menerima notifikasi emel tentang status kelulusan dan kemudiannya akan menerima:

 • ID pengguna dan katalaluan untuk mengakses e-TRiS
 • Jemputan untuk menghadiri sesi onboarding

Program onboarding ialah latihan khusus untuk memberikan gambaran secara ringkas kepada majikan yang baru berdaftar mengenai penggunaan sistem dan cara untuk membuat permohonan geran, bayaran levi, tuntutan, dan mengemaskini maklumat majikan.

Pegawai pemprosesan HRD Corp akan menghubungi anda melalui emel untuk menjawab sebarang soalan. Anda juga boleh menghantar emel kepada [email protected].

Maklumat berkaitan Perluasan Akta boleh didapati melalui laman web HRD Corp: www.hrdcorp.gov.my. Anda juga boleh hubungi talian bebas tol Pusat Panggilan HRD Corp di 1800 88 4800

PEMBERHENTIAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN SEBAGAI MAJIKAN

Menurut Seksyen 16 (1) Akta PSMB 2001, tidak ada majikan yang terdaftar dengan HRD Corp yang akan dibatalkan pendaftarannya.

Seksyen 16 (2) Akta PSMB 2001, tanpa mengira subseksyen (1), jika jumlah pekerja dari suatu majikan di bawah Akta ini menurun ke bawah jumlah minimum selama tiga bulan berturut-turut, majikan boleh mengajukan permohonan kepada HRD Corp untuk pembatalan pendaftaran mereka bersama dengan dokumen yang berkaitan untuk membuktikan penurunan bilangan pekerja tersebut.

Seksyen 13 (3) Akta PSMB 2001, di mana sesiapa yang berhenti menjadi majikan di bawah Akta ini, dia harus memberitahu HRD Corp dengan cara yang ditentukan dalam masa tiga puluh hari sejak pemberhentian yang berlaku.

Sebarang permohonan pemberhentian atau pembatalan pendaftaran hendaklah dilakukan oleh majikan dalam masa 30 hari setelah syarikat berhenti beroperasi.

Tidak, pembatalan pendaftaran hanya dapat dilakukan sekiranya syarikat tersebut telah mengubah jenis perniagaannya dan perniagaan baharu tersebut tidak dilindungi di bawah Akta PSMB 2001 atau syarikat tersebut mempunyai kurang dari 10 pekerja Malaysia selama 3 bulan berturut-turut.

Ya, syarikat boleh membatalkan pendaftaran dengan HRD Corp sekiranya jenis perniagaan baharu bagi syarikat tersebut tidak dilindungi di bawah Akta PSMB 2001.

PEMEROLEHAN MAJIKAN (PEMINDAHAN LEVI)

Seksyen 20 (4) Akta PSMB 2001 menyatakan di mana majikan telah memperoleh kepentingan majikan lain yang didaftarkan di bawah subseksyen 13 (1) atau 15 (1), majikan yang disebut pertama akan diganti dengan majikan yang lain dan layak untuk menerima atau terus menerima bantuan kewangan atau faedah lain yang disediakan di bawah Akta ini, berkenaan dengan pekerja, perantis dan pelatih majikan yang kepentingannya telah diperoleh.

Seksyen 13 (3) Akta PSMB 2001, di mana sesiapa yang berhenti menjadi majikan di bawah Akta ini, akan memberitahu HRD Corp melalui cara yang telah ditentukan dalam masa tiga puluh hari.

Sebarang permohonan pemberhentian atau pembatalan pendaftaran hendaklah dilakukan oleh majikan dalam masa 30 hari setelah syarikat berhenti beroperasi.

Tidak, pembatalan pendaftaran hanya dapat dilakukan sekiranya syarikat tersebut telah mengubah jenis perniagaannya dan perniagaan baharu tersebut tidak dilindungi di bawah Akta PSMB 2001 atau syarikat tersebut mempunyai kurang dari 10 pekerja Malaysia selama 3 bulan berturut-turut.

Ya, syarikat boleh membatalkan pendaftaran dengan HRD Corp sekiranya sifat perniagaan baru bagi syarikat tersebut tidak dilindungi di bawah Akta PSMB 2001.

Adakah anda memerlukan bantuan daripada pegawai kami?

Isi borang hubungan kami atau hubungi kami di:
Emel: [email protected]
Talian Hotline: 1800-88-4800

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES