SKIM LATIHAN INDUSTRI (ITS)
Bantuan kewangan untuk pelatih yang menjalani latihan praktikal di premis majikan sebelum menamatkan pengajian

SKIM LATIHAN INDUSTRI

Skim yang direka untuk memberi bantuan kewangan kepada pelajar atau pelatih yang menjalani latihan di organisasi perniagaan pilihan mereka.

Sokongan HRD Corp:

 • Elaun bulanan maksima RM500 / bulan / pelatih
 • Peralatan Perlindungan Peribadi (1 set sahaja)
 • Perlindungan Insurans (jika ada)
 • Bantuan kewangan berdasarkan 20% dari baki levi semasa permohonan pertama tahun tersebut dibuat

MUAT TURUN

Brosur

MOHON SEKARANG MELALUI e-Tris

Tempoh latihan praktikal :

 • Tempoh minimum adalah dua (2) bulan
 • Tempoh maksimum adalah lapan (8) bulan
 • Salinan Surat Pengesahan Penempatan Industri yang dikeluarkan oleh universiti awam atau swasta, institusi pengajian tinggi, kolej atau institusi latihan
 • Salinan surat pengesahan dari majikan untuk mempersetujui penempatan industri
 • Salinan struktur program
 • Perincian penyelia dari universiti awam atau swasta, institusi pengajian tinggi, kolej atau institusi latihan
 • Maklumat penyelia dari majikan masing masing
 • Maklumat kursus & tempoh program
 • Maklumat pelatih
 • Mulai 1 Ogos 2019, program latihan mesti dimulakan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh permohonan geran latihan dibuat dan penyerahan tuntutan latihan mesti dibuat tidak lebih dari enam (6) bulan dari tarikh penyelesaian program latihan.

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES