HRDCorp_Signature_Programmes_

Program latihan terbaru HRD Corp ke arah melahirkan tenaga kerja Malaysia bersedia yang kompetitf untuk masa hadapan

HRD CORP SIGNATURE PROGRAMMES

Kursus latihan eksklusif ini dibangunkan dengan kerjasama pakar bidang khusus tempatan dan antarabangsa dengan menggabungkan keperluan pembangunan modal insan industri selaras dengan aspirasi Kerajaan.

FAEDAH HRD CORP SIGNATURE PROGRAMMES

Akses kepada kandungan latihan eksklusif daripada penyedia latihan yang diiktiraf​

Pensijilan yang diiktiraf di peringkat tempatan dan antarabangsa untuk pekerja ​

HRDCorp_Claimable

Tuntutan 100%
levi HRD Corp

JENIS-JENIS PROGRAM YANG DITAWARKAN

Bootcamp Digital

Pembangunan Keusahawanan

Pertanian Pintar & Rantaian Makanan

Penilai Pemulihan & Pengurusan Tidur Bertauliah

Persijilan dalam Reka Bentuk & Pembangunan Pengajaran

Agronomi:
IoT & Teknologi Suria untuk Perniagaan

Pakar Masterclass dalam ESG Sustainability Now and Beyond

Industri 4.0
Pensijilan Arkitek

Kepimpinan Pengurusan Kanan

Telekomunikasi &
Pensijilan IoT

Pemikiran Sistem dan Kejuruteraan Sistem: Keputusan dengan Impak

DAFTAR SEKARANG MELALUI e-TRiS

PROSES PERMOHONAN

1

HRD Corp - Step - etris icon
Pendaftaran Melalui e-TRiS

2

HRD Corp - Step - Approved icon
Kelulusan

3

Icon_Class_500px_1
Menghadiri Kelas

SYARAT-SYARAT

1

Pendaftaran hendaklah dibuat dalam tempoh 2 hari bekerja sebelum tarikh latihan bermula.​

2

Permohonan melalui e-TRiS adalah tertakluk kepada Terma & Syarat (T&S) HRD Corp Signature Programmes yang ditawarkan.

Untuk maklumat lanjut atau pertanyaan, sila e-mel ke:

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES