Recognition of Prior Learning (RPL)

PENGIKTIRAFAN PEMBELAJARAN TERDAHULU (RPL)
Mengiktiraf dan memperakui pekerja kemahiran, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh pekerja menerusi pekerjaan mereka

Recognition of Prior Learning (RPL)

RPL adalah program yang dirancang untuk membolehkan pekerja memperoleh pengiktirafan terhadap kemahiran, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh menerusi pekerjaan dan pembelajaran. Ini akan dinilai mengikut tahap yang ditentukan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK). Ini juga akan membantu pekerja yang tidak mempunyai sijil rasmi memperoleh pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang relevan di tempat kerja berdasarkan kecekapan mereka.

Sokongan HRD Corp:

  • Bantuan Kewangan untuk yuran pendaftaran yang dikenakan oleh JPK

MUAT TURUN

Risalah

MOHON SEKARANG MENERUSI e-TRiS

PROSES PERMOHONAN

Permohonan Menerusi e-TRiS

Dokumen Diperlukan :

  • Salinan surat pengesahan dari JPK yang menyatakan nama majikan, jumlah pekerja yang dihantar untuk pengiktirafan dan jumlah pembayaran mesti dibuat
  • Salinan Slip Permohonan SKM Secara PPT
  • Salinan Slip Bayaran (jika ada)
Kelulusan

Tuntutan

Dokumen Diperlukan :

  • Resit & invois (yuran latihan)
  • Permohonan mesti dikemukakan oleh majikan sebelum / selepas penilaian
  • Maklumat Pelatih
  • Nama Badan Pengiktirafan
  • Bayaran yang dikenakan

  • Mulai 1 Ogos 2019, program latihan mesti dimulakan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh permohonan geran latihan dibuat dan penyerahan tuntutan latihan mesti dibuat tidak lebih dari enam (6) bulan dari tarikh program latihan diselesaikan.

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES