LATIHAN DI TEMPAT KERJA (OJT)
Melatih dan melengkapkan pekerja baru dengan kemahiran yang relevan atau memudahkan pemindahan kemahiran dan pengetahuan di tempat kerja

LATIHAN DI TEMPAT KERJA

Program yang direka untuk menggalakkan pekerja atau penyelia yang mahir untuk melatih dan melengkapkan pekerja baru dengan kemahiran yang relevan. Ini akan memudahkan pemindahan kemahiran, pengetahuan, dan kecekapan yang diperlukan bagi pekerja untuk melakukan pekerjaan tertentu di persekitaran tempat kerja.

Sokongan HRD Corp:

 • Pendapatan mengikut jam untuk pelatih
 • Kos peperiksaan
 • Kos alatan pembelajaran
 •  

MUAT TURUN

Brosur

MOHON SEKARANG MELALUI e-Tris

 • Tempoh minimum latihan adalah 4 jam
 • Tempoh latihan maksimum ialah 300 jam
 • Boleh dijalankan dalam satu siri sesi, yang harus sekurang-kurangnya 1 jam dalam setiap sesi
 • Kehadiran OJT
 • Log Penilaian
 • Maklumat Jurulatih dan Pelatih
 • Jumlah anggaran kos yang dikenakan
 • Mulai 1 Ogos 2019, program latihan mesti dimulakan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh permohonan geran latihan dibuat dan penyerahan tuntutan latihan mesti dibuat tidak lebih dari enam (6) bulan dari tarikh penyelesaian program latihan.

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES