PERKHIDMATAN AIR & PEMBENTUNGAN
Artboard 8

PELAKSANAAN DOKUMEN IndSF

Edisi pertama Kerangka Kemahiran Industri (IndSF) untuk Perkhidmatan Air dan Pembetungan dibangunkan oleh HRD Corp dengan kerjasama Persatuan Air Malaysia (MWA) dan Indah Water Konsortium (IWK) bagi, mematuhi Seksyen 49: Akta 655, Akta Perkhidmatan Industri Air 2006.

Pelaksanaan dokumen ini adalah cerminan kepada industri Perkhidmatan Air dan Pembetungan yang bersama-sama dalam menangani masalah keperluan pembangunan bakat serta berfungsi sebagai panduan kepada pekerja, majikan dan penyedia latihan berhubung pengetahuan, pengalaman dan penguasaan kemahiran yang diperlukan dalam industri.

Menuju ke arah Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0), dokumen tersebut telah disempurnakan dengan merangkumi program latihan teknikal dan bukan teknikal untuk semua peringkat pekerjaan dalami industri yang akan memberikan manfaat untuk memperluaskan kumpulan kemahiran tenaga kerja semasa.

Terdapat tiga (3) bidang tumpuan kritikal yang telah dikenalpasti iaitu Bekalan Air, Pembetungan dan Perkhidmatan Sokongan

BIDANG TUMPUAN

Bekalan Air

Pembentungan

Perkhidmatan Sokongan

Dokumen ini memberikan pendekatan terhadap:

1. Maklumat Sektoral

2. Struktur Laluan Kerjaya

3. Bidang Tumpuan & Laluan Kerjaya

4. Huraian Kerja & Kemahiran

5. Program Latihan yang Disyorkan

Muat turun Dokumen IndSF:

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES