Pembangunan Sumber Manusia Berhad, dengan kerjasama National Association of Private Educational Institutions (NAPEI) dan Malaysian Association of Private Colleges & Universities (MAPCU) telah berjaya membangunkan Kerangka Kerja Kemahiran Industri Edisi Pertama khusus untuk sektor Pengajian Tinggi.

INDUSTRI
PENGAJIAN
TINGGI

HighEdu_logo_

PEMBANGUNAN KERANGKA KERJA KEMAHIRAN INDUSTRI UNTUK SEKTOR PENGAJIAN TINGGI

Pembangunan Sumber Manusia Berhad, dengan kerjasama National Association of Private Educational Institutions (NAPEI) dan Malaysian Association of Private Colleges & Universities (MAPCU) telah berjaya membangunkan Kerangka Kerja Kemahiran Industri Edisi Pertama khusus untuk sektor Pengajian Tinggi.

Institusi Pengajian Tinggi merupakan tonggak utama dalam memastikan ekosistem pendidikan negara dapat dibangunkan secara holistik ke arah melahirkan tokoh-tokoh pemikir, para ilmuan serta tenaga kerja berkemahiran tinggi pada masa akan datang.

Oleh yang demikian, kami percaya dokumen ini akan menjadi pelan hala tuju dalam mengenal pasti kemahiran yang diperlukan oleh sesebuah industri dan dapat meningkatkan kemahiran tenaga kerja mengikut program latihan yang disyorkan oleh pakar-pakar industri.

Bidang Tumpuan:

Akademik
(Laluan Kepimpinan)
Akademik
(Laluan Ilmiah)
Bukan Akademik
(Laluan Kepimpinan Fungsional)

Dokumen ini merangkumi maklumat berkenaan empat (4) komponen utama berikut:

01. Maklumat Sektoral
02. Laluan Kerjaya
03. Deskripsi Jawatan & Kemahiran
04. Kursus Latihan Yang Disyorkan
Dokumen ini boleh dimuat turun melalui pautan berikut:

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES