MINYAK, GAS & TENAGA
HRD Corp - IndSF (Oil, Gas & Energy)

Industrial Skills Framework (IndSF)

MINYAK, GAS & TENAGA

Edisi Pertama

telah dibangunkan pada tahun 2019 oleh Unit IndSF HRD Corp bekerjasama dengan:
HRD Corp - IndSF (Oil, Gas & Energy)
HRD Corp - IndSF (Oil, Gas & Energy)
HRD Corp - IndSF (Oil, Gas & Energy)
HRD Corp - IndSF (Oil, Gas & Energy)
HRD Corp - IndSF (Oil, Gas & Energy)
HRD Corp - IndSF (Oil, Gas & Energy)
HRD Corp - IndSF (Oil, Gas & Energy)

Edisi Kedua

berjaya dibangunkan pada tahun 2022 dengan penambahbaikan kepada bilangan bidang tumpuan yang diselidiki dan maklumat yang diperkaya mengenai set kemahiran pembangunan semasa. Pembangunan ini telah dimungkinkan melalui kerjasama Unit IndSF HRD Corp dengan:
HRD Corp - IndSF (Oil, Gas & Energy)
HRD Corp - IndSF (Oil, Gas & Energy)
Edisi Pertama IndSF Minyak, Gas, dan Tenaga melibatkan tujuh belas (17) set kemahiran. Daripada tujuh belas (17) set kemahiran ini, sebelas (11) set kemahiran telah diperkukuhkan lagi dalam Edisi Kedua IndSF Minyak, Gas, dan Tenaga untuk merangkumi kebolehan pekerjaan sedia ada dan baru, serta skema pensijilan.
IndSF Minyak, Gas, dan Tenaga Edisi Pertama:
Edisi Pertama melibatkan 264 kemahiran teknikal, 5 kemahiran insaniah, dan 66 program pensijilan untuk set kemahiran di atas.
IndSF Minyak, Gas, dan Tenaga Edisi Kedua:
Edisi Kedua melibatkan 156 kemahiran teknikal, 21 kemahiran insaniah, dan 68 program pensijilan untuk set kemahiran di atas.
Industri minyak, gas dan tenaga telah memainkan peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi Malaysia, berfungsi sebagai asas pembangunannya. Sumber-sumber ini telah memacu pelbagai sektor, menyumbang dengan ketara kepada hasil negara dan kemajuan keseluruhan. Tambahan pula, jangkaan keluaran dokumen Minyak, Gas dan Tenaga IndSF Edisi Ke-2 bersedia untuk memberikan rangsangan yang besar kepada industri. Dengan menawarkan keperluan kecekapan yang dikemas kini dan kandungan latihan yang berkaitan dengan industri, dokumen yang dikemas kini ini akan menyokong dan meningkatkan kemampanan dan kecekapan keseluruhan industri minyak, gas dan tenaga. Dokumen IndSF mengandungi tiga (3) komponen asas dalam industri:
Dokumen ini boleh dimuat turun melalui pautan berikut:

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES