SOKONGAN
MINYAK, GAS & TENAGA
Artboard 1

DOKUMEN IndSF

Tujuan:

Menyasarkan untuk meningkatkan kemahiran yang diperlukan dalam kalangan pekerja industri Minyak, Gas & Tenaga

Memberi pendekatan kepada:

Keperluan Kemahiran

Laluan Kerjaya

Latihan yang Diperlukan

Pensijilan

BIDANG TUMPUAN

Onshore dan Downstream Plant Skillset:

Aktiviti projek

Kompetensi (17)
Kemahiran TeknikalKemahiran Insaniah
1534

Aktiviti turnaround

Kompetensi (22)
Kemahiran TeknikalKemahiran Insaniah
1804

Aktiviti penyelenggaraan

Kompetensi (17)
Kemahiran TeknikalKemahiran Insaniah
1564

Dokumen IndSF Untuk Industri Minyak, Gas & Tenaga Terdiri daripada Tiga Bahagian Utama:

Bahagian A

Landskap & Gambaran Keseluruhan Industri

Bahagian B

Penerangan Kemahiran & Kompetensi

Bahagian C

Senarai Pensijilan & Keperluan Latihan

Muat Turun Dokumen IndSF :

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES