MESIN & PERALATAN
Artboard 3

PELAKSANAAN DOKUMEN IndSF

Industri Mesin dan Peralatan (M&E) telah menjadi salah satu kepentingan strategik sepanjang revolusi perindustrian global yang berfungsi sebagai satu daripada pembentuk asas bagi semua segmen ekonomi, seperti industri utama, pembuatan dan perkhidmatan. Industri M&E mewakili salah satu sektor yang paling inovatif dalam ekonomi yang menggabungkan semua teknologi utama masa depan termasuk elektronik, robotik, bahan dan integrasi perisian yang seterusnya, menjadikan industri ini pemain utama dalam revolusi industri berikutnya – Industri 4.0. Sektor M&E juga telah dikenalpasti sebagai salah satu sub-sektor pemangkin di bawah Rancangan Malaysia ke-11 lanjutan daripada hubungan silang dengan semua segmen ekonomi.

Pelaksanaan kerangka ini merangkumi definisi industri M&E, termasuk Perkhidmatan Sokongan Kejuruteraan (ESS). Fokus dan skop pelaksanaannya juga merujuk kepada definisi standard pekerjaan yang telah ditetapkan, seperti dokumen MASCO dan MSIC 2008.

Rangka kerja ini terbahagi kepada tiga bahagian utama:

Struktur Pekerjaan

Profil Pekerjaan

Kecekapan Dalam Pekerjaan dan Kategori Kemahiran

Kerangka Kemahiran Industri (IndSF) untuk sektor Mesin & Peralatan memberikan maklumat mengenai:

1. Maklumat Sektoral

2. Struktur Pekerjaan

3. Laluan Kerjaya

4. Profil Pekerjaan

5. Set Kemahiran

6. Program Latihan Yang Berkaitan

Muat Turun Dokumen IndSF Di Sini:

Sub Sektor

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES