INDUSTRI PLASTIK
Artboard 5

PELAKSANAAN DOKUMEN IndSF

Pembangunan IndSF Plastik dipimpin oleh Persatuan Pengilang Plastik Malaysia dan Monash University Malaysia, dengan kerjasama HRD Corp. Objektif (IndSF) ini adalah untuk menekankan kecekapan dalam Sektor Pencetakan Suntikan Plastik Malaysia (PIMS). Ini memberikan gambaran tentang kemahiran yang diperlukan, laluan kerjaya, serta latihan dan pensijilan yang diperlukan untuk pengembangan bakat dalam industri ini.

Industri plastik Malaysia adalah sebuah industri yang mapan dengan rekod prestasi yang membanggakan selain merupakan penyumbang penting kepada pekerjaan berkemahiran serta berpendapatan tinggi di negara ini.Sehingga suku pertama 2019, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) menganggarkan bahawa pelaburan bernilai lebih RM18 bilion telah dibawa masuk ke Malaysia, menghasilkan lebih dari 1,500 projek pembuatan dan mewujudkan lebih 100,000 peluang pekerjaan dalam industri plastik Malaysia. Walaupun berada dalam kelembapan ekonomi global ditambah dengan pelaksanaan sekatan plastik sekali-pakai di EU, industri plastik di Malaysia masih menunjukkan potensi pertumbuhan yang baik, disebabkan oleh peningkatan permintaan untuk produk elektronik, farmasi, serta industri makanan dan minuman. Oleh demikian, pasaran plastik Malaysia merupakan penyumbang penting kepada ekonomi negara.

Bagaimanapun, syarikat plastik Malaysia menghadapi cabaran dalam menjalani peralihan daripada tenaga kerja bernilai rendah ke tenaga kerja bernilai tinggi demi memastikan agar mereka dapat bersaing di peringkat global. Inti dari peralihan ini adalah pengembangan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dan penggunaan Industri 4.0 (i4.0). Oleh itu, inisiatif IndSF adalah usaha yang tepat pada waktunya dan diharapkan dapat memberikan panduan pelaksanaan program latihan yang relevan untuk pekerja serta calon pekerja dalam industri.

BIDANG TUMPUAN

Pengacuan Suntikan

Muat turun Dokumen IndSF:

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES