LATIHAN BAKAL PEKERJA (FWT)
Menggajikan dan melatih bakal pekerja dengan kemahiran yang diperlukan supaya melaksanakan tugas mereka dengan pengawasan minimum

LATIHAN BAKAL PEKERJA (FWT)

Skim ini bertujuan untuk menyediakan persediaan pekerja masa depan dan memastikan mereka dapat melaksanakan tugas di bawah pengawasan minimum selepas latihan.
FWT_decsription_pic

KUMPULAN SASARAN PESERTA

Individu menganggur berumur 18 tahun ke atas – wajib diambil bekerja selepas tamat latihan.

Sokongan HRD Corp:

Latihan Dalaman

 • Elaun Jurulatih Dalaman sehingga RM1,000/hari/kumpulan
 • Elaun Jurulatih Luar sehingga RM6,000/hari/kumpulan atau RM8,000/hari/kumpulan untuk kawasan tumpuan
 • Jika terdapat 5 pelatih atau kurang kadar yuran Jurulatih Dalaman atau Luaran ialah RM25/pelatih/jam
 • Elaun Bulanan untuk Pelatih pada RM1,000/bulan/pelatih
 • Kos lain yang boleh dituntut termasuk makan dan elaun harian
 • Seminar/persidangan (fizikal dan ROT) untuk latihan Luar Negara tidak dibenarkan
 • Untuk Latihan Dalam Talian Jauh (ikuti ACM)
Untuk minimum 1 pelatih dan maksimum 20 pelatih.

Orang Awam

 • Yuran Kursus (Program Awam)
 • RM1,300 / hari / orang
 • Kos lain yang boleh dituntut termasuk makanan dan elaun harian
Untuk minimum 1 pelatih dan maksimum 20 pelatih.

TERMA & SYARAT

MOHON SEKARANG MENERUSI e-TRiS

Permohonan boleh dikemukakan sekurang-kurangnya satu (1) hari sebelum tarikh permulaan latihan atau tarikh pekerjaan, yang mana terdahulu.
 • Kandungan kursus dengan waktu Latihan
 • Profil jurulatih (jika ada)
 • Surat untuk menjalani FWT (rujuk garis panduan)
 • Sebutharga yuran kursus (jika ada)
 • Maklumat Jurulatih dan Penyedia Latihan Trainer (jika ada)
 • Maklumat Pelatih
 • Jumlah anggaran kos yang dikenakan
Mulai 1 Ogos 2019, semua program latihan mestilah dimulakan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh permohonan geran latihan dibuat dan penyerahan tuntutan latihan mesti dibuat tidak lebih dari enam (6) bulan dari tarikh program latihan diselesaikan.

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES