MAJIKAN
Ketahui lebih lanjut mengenai proses pendaftaran, pemberhentian, pembatalan pendaftaran dan pemerolehan sebagai majikan bersama HRD Corp.

PERLUASAN AKTA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD 2001

(BERMULA 1 MAC 2021)

Perluasan Akta PSMB 2001 dimandatkan oleh Kerajaan Malaysia dalam Rancangan Malaysia ke-11 (RMK-11) di bawah Tujahan Strategik 5 – Bidang Fokus C: Memperkukuhkan Pembelajaran Sepanjang Hayat untuk Peningkatan Kemahiran. Ini melibatkan perluasan akses terhadap dana, program serta perkhidmatan HRD Corp kepada semua industri.

RMK-11 telah mengenal pasti bahawa modal insan berkualiti tinggi adalah elemen yang diperlukan untuk mendorong pembangunan ekonomi masa depan negara. Oleh itu, ia telah menetapkan sasaran untuk memastikan bahawa 35% tenaga kerja Malaysia akan terdiri daripada pekerja mahir.

DAPATKAN MAKLUMAT LANJUT MELALUI PAUTAN DI BAWAH

SENARAI INDUSTRI YANG DILIPUTI DI BAWAH JADUAL PERTAMA AKTA PSMB 2001

Adakah anda salah seorang majikan yang layak dinyatakan di bawah Akta? Sila rujuk kelayakan dan kriteria anda di bawah Jadual Pertama Akta PSMB 2001.

a. Majikan yang mempunyai sepuluh atau lebih pekerja Malaysia.

Pertanian dan penternakan

Penternakan dan perikanan

Perhutanan dan pembalakan

Perlombongan dan penggalian

Pembuatan dan pengeluaran

Perdagangan, perniagaan dan borong

Pembinaan

Bekalan

Harta tanah

Budaya, seni dan hiburan

Fesyen dan pakaian

Kosmetik

Pelancongan dan rekreasi

Perkhidmatan

Francais

Elektrik

Minyak

Gas dan wap

Pembetungan Air

Pengurusan sisa pepejal, cecair dan gas serta pemulihan

Automotif

Pengangkutan

Pembaikan dan penyelenggaraan

Penyimpanan

Penghantaran

Makanan dan minuman

Sistem informasi

Komunikasi dan multimedia

Penyiaran dan filem

Insurans dan takaful

Pelaburan

Koperasi

Profesional

Sains dan teknologi

Penyelidikan dan pembangunan

Sains dan teknikal

Perkhidmatan pentadbiran dan sokongan

Pendidikan

Kemudahan perubatan dan kesihatan

Kebajikan sosial

Pentadbiran keahlian organisasi

Perusahaan kecil dan sederhana

Barang dan perkhidmatan isi rumah

Sukan

Tenaga dan sumber semula jadi

Perkhidmatan peribadi

a. Majikan untuk industri yang dinyatakan dalam lajur (2) Bahagian 1 Jadual Pertama dengan lima hingga sembilan pekerja Malaysia.

Industri / sektor / aktiviti yang disenaraikan di bawah Kategori MANDATORI di atas.

b. Majikan dengan lima atau lebih tetapi kurang dari lima ratus ribu pekerja Malaysia yang merupakan organisasi bukan kerajaan dan menjalankan apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan—
  • kesatuan pekerja;
  • organisasi agama;
  • organisasi politik;
  • kemudahan jagaan kejururawatan termasuk rumah jagaan orang tua, rumah anak yatim orang kurang upaya, penyalahgunaan bahan kimia atau sebarang perkhidmatan kebajikan; atau
  • kerja sosial tanpa penginapan.

Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, majlis tempatan, dan Badan Berkanun.

SENARAI SEMAK PENDAFTARAN MAJIKAN DI BAWAH AKTA PSMB 2001

NO.JENIS DOKUMENCONTOH
1Sijil Pemerbadanan / pendaftaran syarikat / perkongsian / perusahaan / persatuan dan lain-lainBorang 9 / lesen perniagaan / Borang 8 / Bahagian 14 Superform dan Sijil pendaftaran lain.
2Dokumen untuk bil. pekerjaPenyata EPF / Penyata SOCSO
3Dokumen untuk aktiviti majikanProfil syarikat / laporan tahunan atau dokumen lain yang menunjukkan aktiviti majikan.

AKTA PSMB 2001 (AKTA 612)

Seksyen 13 (1) Undang-Undang PSMB menetapkan bahawa majikan yang bertanggungjawab di bawah Akta tersebut wajib mendaftar. Bahagian tersebut menyatakan bahawa “Setiap majikan di bawah Undang-Undang ini harus mendaftar dengan Perbadanan dalam masa dan dengan cara yang ditentukan”.

Tindakan boleh diambil kepada majikan di bawah Seksyen 13 (2) Akta sekiranya majikan melanggar subseksyen (1) seperti di atas dengan denda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya.

PERJALANAN MAJIKAN BERDAFTAR HRD CORP

Ketahui cara untuk mendaftar sebagai majikan bersama kami serta semua prosedur yang terlibat untuk perjalanan yang lancar dan bebas dari masalah.

ADAKAH ANDA MEMERLUKAN BANTUAN DARIPADA PEGAWAI KAMI?

Sila isi borang di bawah atau hubungi kami di:

Emel: [email protected]
Hotline: 1800-88-4800

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES