Kerangka Kerja Kemahiran Industri (IndSF) – Aeroangkasa ialah dokumen komprehensif yang dibangunkan untuk memanfaatkan individu dalam pembangunan kemahiran, majikan dalam mempertingkatkan modal insan dan penyedia latihan untuk membangunkan modul latihan yang berkualiti dalam industri Aeroangkasa.

INDUSTRI
AEROANGKASA

PELAKSANAAN DOKUMEN IndSF
UNTUK INDUSTRI AEROANGKASA

Kerangka Kerja Kemahiran Industri (IndSF) – Aeroangkasa ialah dokumen komprehensif yang dibangunkan untuk memanfaatkan individu dalam pembangunan kemahiran, majikan dalam mempertingkatkan modal insan dan penyedia latihan untuk membangunkan modul latihan yang berkualiti dalam industri Aeroangkasa.

Dokumen ini merangkumi maklumat berkenaan empat (4) komponen utama berikut:

01. Maklumat Sektor
02. Laluan Kerjaya
03. Deskripsi Jawatan & Kemahiran
04. Kursus Latihan

Berikutan landskap industri Aeroangkasa yang dinamik, HRD Corp, bersama rakan-rakan usaha sama, telah membangunkan dua dokumen IndSF untuk dua subsektornya, iaitu Penyelenggaraan, Pembaikan & Baik Pulih dan Pembuatan.

IndSF Aeroangkasa untuk Penyelenggaraan, Pembaikan & Baik Pulih dibangunkan dengan kerjasama Malaysia Aerospace Industry Association (MAIA) manakala IndSF Aeroangkasa untuk Pembuatan dibangunkan dengan kerjasama Malaysia Aerospace Industry Association (MAIA), National Aerospace Industry Coordinating Office (NAICO) serta disokong oleh Selangor Darul Ehsan Aerospace Industry Coordination Office (S-DAICO). Dokumen-dokumen ini memfokuskan kepada bidang-bidang berikut:

BIDANG TUMPUAN

IndSF Aeroangkasa Penyelenggaraan, Pembaikan & Baik Pulih:

Penyelenggaraan Pesawat
(Bengkel Kejuruteraan)

Teknikal

Kualiti
(CAMO dan Bahagian 145)

IndSF Aeroangkasa
Pembuatan:

Pengeluaran/Operasi

Kejuruteraan

Kualiti

Dokumen ini boleh dimuat turun melalui pautan berikut:

Penyelenggaraan, Pembaikan
& Baik Pulih

Pembuatan

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES