SKIM BANTUAN LATIHAN (SBL)
Program latihan semula yang boleh dituntut untuk pekerja anda sesuai dengan keperluan operasi dan perniagaan

SKIM BANTUAN LATIHAN (SBL)

Program yang dilancarkan untuk membantu majikan melatih dan mempertingkatkan kemahiran pekerja selaras dengan keperluan operasi dan perniagaan mereka.

Jenis Latihan yang Disokong*:

 • Dalaman (di premis, hotel ATAU tempat atihan luaran) untuk minimum 2 orang dan maksimum 40 orang
 • Umum (tempatan ATAU luar negara) untuk minimum 1 orang dan maksimum 9 orang
 • Program pensijilan atau asas industry yang wajib di mana bilangan pelatih dan yuran tidak terhad
 • Pelatih pekerjaan untuk minimum 5 orang dan tiada had maksimum
 • Pembelajaran mudah alih tanpa had minimum atau maksimum
 • Kejurulatihan dan bimbingan tanpa had minimum atau maksimum**
 • Program pembangunan tanpa had minimum atau maksimum
 • Pembelajaran dalam talian
 • e-Pembelajaran
 • e-Pembelajaran Campuran (Hibrid)
 • Pembelajaran Mudah Alih
 • Pembelajaran Dalam Talian Jarak Jauh
 •  

*Untuk perbelanjaan lain sila rujuk Matrik Kos Yang Dibenarkan
** Untuk sesi perseorangan atau berdua

Sokongan HRD Corp***:

 • Elaun makan
 • Elaun harian
 • Bahan Latihan Yang Boleh Digunakan
 • Pakej Sewa Hotel ATAU Sewa Tempat Latihan
 • Tiket Penerbangan ATAU Pengangkutan
 • Kos Data Internet: RM 100 setiap kumpulan (Hanya untuk pembelajaran dalam talian jarak jauh)
 •  

***HRD Corp boleh meminta dokumen lain yang relevan yang dianggap perlu untuk tujuan pengesahan.

MOHON SEKARANG MELALUI e-Tris

PROSES PERMOHONAN

Permohonan melalui e-TRiS

Dokumen yang Diperlukan :

 • Sebutharga / Invois
 • Jadual Latihan / Kandungan Kursus B1 yang disokong oleh DSD
 • Profil Pelatih

Kelulusan

Tuntutan

Dokumen yang Diperlukan :

 • Resit & invois (yuran latihan)
 • Jadual perjalanan (tiket penerbangan) – jika ada
 • Resit & Invois (pengangkutan) – jika ada
 • Penghantaran melalui e-TRIS di bawah Permohonan Skim Bantuan Latihan (SBL) skim haruslah dihantar oleh majikan sebelum tarikh latihan bermula.
 • Mulai 1 Ogos 2019, program latihan mesti dimulakan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh permohonan geran latihan dibuat dan penghantaran tuntutan latihan mesti dibuat tidak lebih dari enam (6) bulan dari tarikh program latihan tamat.

RESOURCES

RESOURCES