LATIHAN BERASASKAN KOMPUTER (CBT)
Membeli atau membangunkan pakej perisian latihan bagi membantu pekerja dalam pembelajaran kendiri

LATIHAN BERASASKAN KOMPUTER (CBT)

Program yang dirancang bagi membolehkan majikan membeli atau membangunkan perisian latihan untuk melatih dan meningkatkan tenaga kerja mereka. Ini adalah program bermanfaat untuk majikan yang tidak dapat melepaskan pekerja mereka mengikuti latihan di luar premis syarikat. CBT juga membantu pekerja dalam menerapkan pembelajaran mengikut kesesuaian masa mereka sendiri berikutan waktu belajar, lokasi dan persekitaran latihan yang fleksibel serta penggunaan pakej perisian latihan.

Sokongan HRD Corp*:

 • Bantuan Kewangan
 • Pembangunan Perisian Komputer


*Kelulusan 100% (tertakluk pada Baki Geran)

MUAT TURUN


Risalah

MOHON SEKARANG MENERUSI e-TRiS

 • Permohonan mesti dikemukakan oleh majikan sebelum membeli atau membangunkan perisian
 • Pembangunan Aplikasi Pembelajaran Mobile dan Sistem Pengurusan Pembelajaran (LMS) dibenarkan di bawah Pembangunan Perisian Komputer
 •  
 • Sebut harga untuk membeli/membangun perisian
 • Kertas kerja untuk pembangunan perisian
 •  
 • Spesifikasi dan perincian perisian
 • Jumlah anggaran kos yang dikenakan
 •  

RESOURCES

RESOURCES