Tender / RFP
Buat Tarawan dan selesaikan projek yang sesuai untuk anda di HRD Corp

E – Tender HRD Corp

PENGUMUMAN KENYATAAN TENDER

Sila rujuk portal tender PSMB di etender.hrdcorp.gov.my untuk pengumuman keputusan tender.

Tiada tawaran Tender/RFP terbuka pada masa ini, terima kasih.

Klik pautan di bawah untuk mengakses sistem E-Tender HRD Corp kami

E – Tender HRD Corp

PENGUMUMAN KENYATAAN TENDER

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat berdaftar di Malaysia yang berminat untuk menyertai dan melaksanakan “Request for Proposal” (RFP) berikut:
RFP NO. TAJUK RFPSESI TAKLIMAT
(DIWAJIBKAN)
TARIKH TUTUP
(HARGA RFP)
PSMB  (RFP)  9/2021The Development, Configuration, Installation, Testing, Commissioning, Migration, Integration, Provision of Training and Maintenance of New Core System (NCS) for PSMBTarikh : 10 hb September 2021
(Jumaat)
Masa :
10.00 pagi
Tempat :
Online Platform
(Atas Talian)

(Sesi taklimat ini hanya boleh dihadiri oleh pembida yang telah membeli dokumen RFP sahaja.)
Tarikh : 11 hb Oktober 2021
(Isnin)
Masa : 12.00 pm
Harga RFP : RM1,000.00

 

2. Petender WAJIB memiliki pengalaman dalam pembangunan sistem, pelaksanaan, dan penyelenggaraan platform berasaskan web seperti pendaftaran majikan dan penyedia latihan; memproses permohonan grant, pungutan levi dan permohonan pembayaran balik tuntutan.

3. Petender WAJIB mencadangkan teknologi terkini dan digunapakai secara meluas di pasaran.

4. Petender WAJIB mengunakan perkhidmatan cloud yang diselia di Malaysia yang disyorkan oleh HRD Corp.

5. Pembelian dokumen RFP MESTI dilakukan daripada 3 hb September 2021 sehingga 9 hb September 2021

6. Dokumen RFP tersebut boleh dibeli secara atas talian di http://etender.hrdcorp.gov.my

7. Harga untuk satu (1) salinan dokumen RFP adalah RM1,000.00. Bayaran hendaklah dibuat secara atas talian dan yuran gerbang sebanyak RM1.00 akan dikenakan kepada petender melalui Billplz Sdn Bhd (Pembekal Gerbang pembayaran). Sama ada petender diterima, gagal, ditender semula atau dibatalkan, kos pembelian dokumen RFP tidak akan dikembalikan.

8. Dokumen RFP yang telah diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang berlakri / bermeteri dan ditulis di sebelah atas kiri sampul, No. RFP dan jenis kerja berkaitan hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender di Aras Bawah, Wisma HRD CORP, Jalan Beringin, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur sebelum 12.00 pm, pada 11 hb October 2021. Dokumen RFP yang lewat dihantar tidak akan diterima.

9. Pembangunan Sumber Manusia Berhad tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan penjelasan untuk penolakan mana-mana tawaran dan juga tidak akan bertanggungjawab ke atas kos yang dialami oleh Petender.

10. Sebarang pertanyaan mengenai RFP ini hendaklah dikemukakan secara bertulis hanya melalui e-mel kepada [email protected] .

RESOURCES

RESOURCES