LATAR BELAKANG

Lanskap pasaran kerja semasa memerlukan pekerja yang mempunyai pelbagai kemahiran dan ini mendorong kepada keperluan kursus berbentuk Microcredential bagi menjamin kebolehpasaran dan memastikan pekerja kekal berdaya saing.

Microcredential (MC) HRD Corp diperkenalkan bagi membolehkan seseorang individu yang mengikuti kursus pendek diberi pengiktirafan secara profesional. Ia dinilai berdasarkan kepada pengetahuan, kemahiran dan sikap utama individu tersebut.

Microcredential merupakan pembelajaran singkat yang fokus kepada skil profesional tertentu berasaskan keperluan industri dan diiktiraf oleh majikan. Ia juga menjadi salah satu komponen dalam Program Akreditasi atau kursus stand-alone yang menyokong tahap profesional, teknikal dan pembangunan kendiri. Setiap peserta Microcredential akan diberikan sijil digital setelah tamat kursus.

OBJEKTIF

Sebagai nilai tambah kepada kursus-kursus HRD Corp

Laluan kepada semua untuk mencapai kelayakan formal

Platform yang menawarkan peluang pembelajaran sepanjang hayat kepada rakyat Malaysia

KUMPULAN
SASARAN

PROSES ALIR

5

Kursus Microcredential HRD Corp bermula

6

Kursus Microcredential HRD Corp Lengkap

7

Pensijilan Digital

FAEDAH-FAEDAH

KEBOLEHTINDANAN

Kursus MC HRD Corp yang disertai memudahkan pelajar untuk meneruskan pembelajaran sepanjang hayat.

FLEKSIBEL

Belajar mengikut masa dan kaedah pilihan pelajar sendiri.

PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

Peluang untuk pembelajaran dan pensijilan berterusan dapat direalisasikan.

NILAI TAMBAH

Meningkatkan tahap kecekapan industri dan pembangunan industri.

PENSIJILAN DIGITAL

Pengiktirafan dalam bentuk pensijilan digital apabila berjaya melengkapkan kursus.

BOLEH PINDAH NILAI

Nilai kredit kursus yang ditindankan boleh dipindahkan kepada kelayakan formal.

BERASASKAN KOMPETENSI

Menerima penilaian keseluruhan mencakupi pengetahuan, kemahiran dan sikap.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

RESOURCES

RESOURCES