PEMATUHAN & PENTADBIRAN KORPORAT
Komitmen kami untuk memerangi rasuah bermula dengan kami. Kami menjemput anda untuk menyertai inisiatif ini bersama kami.
Ikrar Integriti

Dengan penerapan salah satu daripada empat nilai teras kami, iaitu Integriti, HRD Corp menandatangani Ikrar Integriti Korporat dengan alaysian Anti-Corruption Commission (MACC) pada tahun 2014, dan memperkenalkan Ikrar Integriti kami sendiri kepada semua majikan dan penyedia latihan kami yang berdaftar untuk meminimumkan dan membasmi penipuan sebagai serta rasuah. Kami mengajak semua majikan dan penyedia latihan yang berdaftar untuk menandatangani Ikrar Integriti (boleh dimuat turun di bawah) untuk membuat komitmen bersama dengan kami untuk memerangi rasuah di Malaysia.
Pembangunan Sumber Manusia Berhad Act, 2001 (PSMB Act, 2001)
PSMB Act, 2001 adalah untuk menetapkan pengenaan dan pengumpulan levi Human Resources Development dengan tujuan untuk menggalakkan latihan dan pembangunan pekerja, perantis dan pelatih, penubuhan dan pentadbiran Dana oleh Perbadanan dan untuk hal-hal lain yang berkaitan. Akta & Peraturan PSMB

RESOURCES

RESOURCES